Bærekraftig trading av hvitfisk er fremtiden

For ganske nøyaktig 10 år siden kom russiske Irina Goryacheva til Norge, nå går hun all-in i oppstart av fiskeeksport i Kirkenes. I prosjektet «Bærekraftig trading av hvitfisk fra Finnmark» har hun i en forstudie jobbet med å analysere markedet for hvitfisk, og restråstoff fra hvitfiskproduksjonen.

 
Bred kompetanse
Irina flyttet fra Murmansk i 2009, der jobbet hun som pedagog, lærer, guide, oversetter, konferanse arrangør og nestleder med ansattansvar, før hun i Norge fikk tilbud om å starte i Troika Seafood. I 2010 tok hun gjennom jobben markedsføringsutdanning ved Norges Handelshøyskole og i 2014 fortsatte hun studiene innen økonomi og administrasjon ved NTNU.
 
Nå, etter 8 års erfaring med fiskeeksport, har hun god innsikt i faget hun går inn i med oppstart av firmaet CFood Trade AS.
 
Hvor står du nå i prosjektet?
Målet med forstudien har vært å teste ut ideen og hvordan den kan realiseres, samt finne ut av hvor raskt hun kan komme i gang med et reelt prosjekt.
 
– Det er gjort mye forberedende arbeid. Virksomheten er stiftet og registrert som kjøper av råvarer. Alle løyver og tillatelser som trenges for å drive eksport er på plass, og bankgaranti for å sikre betalinger. Det forutsettes mye reiseaktivitet når man vil bygge nettverket sitt og er på jakt etter gode samarbeidspartnere. Mange resultative møter har allerede funnet sted, kan hun fortelle.
 
I utgangspunktet skal fisken komme fra Finnmark, men hun ønsker ikke å avgrense seg der, men at fisken som hovedregel skal være norsk. Firmaet holder nå på å finne de beste logistikkløsningene for å kunne frakte fiskevarer med bil-, fly- eller sjøtransport.
 
– Jeg ser nå at ideen godt kan fungere, forretningsmodellen er klar, men en del analyse gjenstår fortsatt. Det er meget tidkrevende og må granskes før jeg legger en langsiktig strategi.
 
Med bærekraft i fokus
Med et motto om bærekraftig trading, skal bedriften bidra til at mindre restråstoff kastes og alt av fisken utnyttes, ved å segmentere markeder og finne en kunde for ethvert produkt.
 
– Forskning viser at millioner kroner går tapt fordi fortsatt mye av restråstoffet fra hvitfisk kastes bort – og dette er noe jeg tenkte på da jeg satset på bærekraft, forteller Irina.
 
Konseptet er ment å øke verdiskaping fra fiske. Bærekraft er merverdien tillagt produkter.
 
I stadig flere markeder stilles det krav til leverandører om dokumentert bærekraft og miljøvennlig fiskehåndtering og -forvaltning. Det å drive en bærekraftig virksomhet, kan i utgangspunktet gi et konkurransefortrinn.
 
Det er samtidig en risikofaktor for videre drift. Selv om de mulige kundene er villige til å betale mer for bærekraftige produkter, kan det hende at det til syvende og sist er prisen som blir avgjørende.
 
– Å finne markeder for forskjellige fiskeprodukter er noe som står på agendaen. Kunder, kunder og atter kunder, forteller Irina.
 
Startet fra null
Å se at byråkratiet fungerer såpass godt som det gjør når man skal starte opp en bedrift, gir Irina drivkraft, styrke og håp til å virkelig satse.
 
– Jeg har alltid ønsket å drive noe eget., det er aldri for sent å prøve. Det å jobbe innen fiskeribransjen er i tillegg spennende. Og det at kommunen støtter gründere og at det er så enkelt å søke, ja rett og slett veldig smidig hvis man bare gjør ting riktig, fikk meg til å gripe sjansen og ta den, forteller hun gledelig.
 
Hun stiller seg svært optimistisk til prosessen videre, med tanke på tilgangen til råstoff og den gode kjennskapen til markedet.
 
– Jeg har tro og satser på en effektiv og fornuftig fremgangsmåte. Nå er det ingen vei tilbake, forteller Irina som er godt over halvveis til mål.
 
Forstudiet skal være avsluttet 31. mai.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet