Vil guide turister gjennom byen

Ulrik-Jacob Lund vil tilby en enkel opplevelse for turister i byen gjennom storytelling. Lund mener historien til Kirkenes kan ha større potensiale for turistnæringen.

 
Går for enkel «storytelling»
I prosjektet «Guiding av turister», har Lund fått støtte til å gjennomføre en idefasestudie. Han har tro på at turister vil vite mer om byens historie, samt komme litt nærmere lokalbefolkningen enn slik turistnæringen presenteres i dag.
«Take a hike guide service» består av guiding av turister med bil i Kirkenes sentrum. I hovedsak går ideen ut på å kjøre forskjellige ruter, mens han forteller om byens historie og ulike samfunnssituasjoner.
 
– Historiefortellingen vil ikke være dyptgående historie, men en enkel introduksjon, forklarer Lund.
 
Han ser seg ikke som noen direkte konkurrent til turistnæringen, men som et nytt bidrag til markedet som allerede er her.
 

For å gi et bredere tilbud til turistene, er byens bakgrunnshistorie også et viktig segment for turistnæringen i Sør-Varanger.

Litt tilfeldig
Selv om det ikke er tilfeldig at han sluttet i sin gamle jobb og flyttet fra Vadsø, er det litt tilfeldig at han nå skal starte for seg selv i Kirkenes.
 
– Jeg måtte si opp jobben i Fylkeskommunen da vi flyttet. Og etter å alltid ha vært ansatt, var jeg litt sånn «hva skal jeg nå finne på å gjøre?» Skal jeg selge den store bilen vår, eller kan jeg bruke den i egen næring?
 
Det tok ikke lang tid før han begynte å legge merke til alle de litt eldre turistene som spaserer rundt i byen, som ikke har noe å ta seg til, og det var slik ideen om å starte opp med guiding kom.
 
– Som ansatt har jeg alltid vært alt for trygg i hverdagen, så det blir veldig spennende og kaste seg ut i noe nytt og ikke minst være min egen sjef.
 
Får eksperthjelp
Idefasen går ut på å finne ut av om det er grunnlag for næringsvirksomheten Ulrik nå vil satse på, og foreløpig ser det lovende ut for ham.
 
– Jeg har intervjuet folk, kunder som kan være interessert og snakket med andre aktører i næringen.
 
Han skal sikre seg bakgrunnshistorie fra eksperter på området, og flere lokalhistorikere står på lista.
 
– Jeg skal også hente kunnskap fra bøker som Varangerårboka med mer, forteller han, men vil foreløpig ikke røpe mer.
 
I sluttfasen av prosjektet skal han nå skrive en rapport, for så å vurdere hva neste steg blir i prosjektet.
 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet