Idrettens Hus i Kirkenes

Kirkenes Idrettslag har fått innvilget støtte til et forstudie for å etablere Idrettens Hus i Kirkenes. Bygget skal være et samlingssted for idrettsrelatert kompetanse og aktivitet i kommunen.

 
Vil styrke og videreutvikle
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908. Den aller første formålsparagrafen i KIF var enkel nok, foreningen ble stiftet «til fremme av sund sommer- og vintersport på stedet.» 
I 2008 fylte KIF 100 år og gjennom alle disse årene har foreningen drevet med sport innen turn, bryting, friidrett, ski, orientering, håndball og fotball.
KIF har som forening klart å få frem idrettsutøvere som har tatt nasjonale, internasjonale og olympiske medaljer, samt blitt Nordnorske mestere.
 
Klubben er i dag kommunens største idrettslag med over 500 medlemmer, og tilbyr fotball, håndball og orientering til barn og unge, samt voksne.
I november 2018 ble klubben sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1 av Norges Fotballforbund, som 3. klubb i Finnmark.
 
– Idrettens Hus er tenkt som et senter for idretten i Sør-Varanger og skal inkludere sportslig aktivitet, administrasjon og kompetansebygging. Vi ønsker å styrke lokal idrett, og dele og videreutvikle idrettsfaglig kompetanse, sier leder for KIF Sven-Olav Olsen.
 
Stort moderniseringsbehov
KIF Huset slik det står i dag, ble reist i 1947 og har sett bedre dager. Klubbhuset har et sterkt moderniseringsbehov nettopp for å kunne representere idretten på lik linje med omgivelsene rundt den nye aktivitetsparken i Kirkenes.
 
Visjonen er et todelt nybygg som passer vår samtid både utseendemessig og bruksmessig. Nå har prosjektgruppen i samråd med styret, jobbet med å finne ut av hva bygget kan inneholde, hvordan det kan driftes og hvilke tjenester det kan inneholde.
 
– Både fysikalske tjenester og f.eks. andre klubber kan så langt være aktuelle å samarbeide med, forteller styreleder Svein Olav Olsen.
 
Administrativ leder i KIF, Katharina Bartsch, bekrefter at de er godt i gang med de første steg mot et idrettshus og håper å lykkes videre med prosjektet.
 

KIF huset reist i 1947, begynner å bli godt utdatert når det kommer til nåtidens og fremtidens idrettsstandard og behov. Foto: Silje L. Kvammen

Latt seg inspirere
Styremedlem Atle Staalesen, forteller de har latt seg inspirere av BUL-huset i Alta, som har markert seg regionalt og gjort stor suksess med sitt prosjekt.

– De er et svært godt eksempel, som viser hvor mange man kan spille på lag med i et slikt idrettshus. De har en god modell som vi kan ta mye lærdom av.

KIF ser for seg at et Idrettens hus vil styrke idrettsmiljøet i området, og har allerede fått god respons fra de andre småklubbene i kommunen.

– Vi håper også med dette prosjektet å kunne tiltrekke oss flere administrative stillinger i idretten. Responsen har vært god fra alle hold, og nå mangler vi bare en god sponsor for å ta prosjektet videre, forteller Bartsch.
 
 
Fremtidsrettet
Klubben kommer i tiden fremover til å jobbe med både arkitekt og entreprenører. Noen av hovedkriteriene har vært at det må være moderne og ha et godt innemiljø. Det må også ha en god standard som gjenspeiler vår tid og med fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger når det kommer til oppvarming og energi.

At Idrettens Hus i Kirkenes må være et fremtidsrettet bygg som vi alle kan være stolte av, det er KIF enige om.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet