Sør-Varanger Utvikling søker vikariat i stillingen som «Administrativ medarbeider og prosjektkoordinator»

Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) trenger en som ønsker å bidra til lokal og regional utvikling igjennom et vikariat i stillingen som «Administrativ medarbeider og prosjektkoordinator».
 
 
SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger kommune i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år, fra juli 2016 til juli 2022, og opererer med årlige handlingsplaner som vedtas av kommunestyret. Les mer på www.kirkenes.no
 
Med sitt levende og allsidige idretts-, kultur og friluftstilbud er Sør-Varanger et fantastisk sted å bo, og du vil for tiden kunne oppnå ettergivelse av studielån til Statens lånekasse etter gjeldende reglement, samt lavere skatt.
 
Vi søker en person med sterke faglige kvalifikasjoner som ønsker å være med å bidra til å utvikle Sør-Varanger og arbeidet der «næringsomstilling møter samfunnsomstilling» igjennom omstillingsperioden fram til 2022. Du må være en person som evner å balansere administrativt internarbeid med aktivt prosjektarbeid, og igjennom dette bidra til inn det kollektive løftet for å nå framtidige mål. Det ligger gode muligheter for karriereutvikling og påfyll for den rette person. I stillingen vil det ligge følgende ansvarsområder og oppgaver:
 

 • Generelle forfallende administrative oppgaver og rapporteringer
 • Føring og kvalitetssikring av løpende prosjektregnskap
 • Utøve enkle regnskapsanalyser
 • Bidra til for at SVU utøver god forvaltningsskikk, og utøver rutiner og retningslinjer i henhold til lover og regler
 • Bistå ledelse og styre til å koordinere funksjoner og oppgaver etter SVUs dynamiske behov
 • Bidra til å utvikle og kommunisere SVUs merkevare
 • Koordinere, bistå og lede SVUs prosjektportefølje, slik at porteføljen blir forvaltet og ivaretatt
 • Oppsøkende- og oppfølgende virksomhet inn mot relevante bedrifter og institusjoner
 • Være proaktiv og bidra til at SVU når sine overordnede mål
 • Bistå til å fange opp og utvikle nye prosjekter igjennom aktivt og oppsøkende arbeid

 
Krav til søkere:
 

 • Fortrinnsvis høyere relevant utdannelse
 • Evne til å lære og jobbe selvstendig
 • Erfaring med utvikling av administrative tjenester, prosesser og systemer
 • Evne til å jobbe systematisk, planmessig, analytisk og gjennomføringsorientert
 • Gode samarbeids-, kommunikasjons- og problemløsningsevner
 • Må kunne sette seg inn i og etterleve de til enhver tid gjeldende retningslinjer SVU må forholde seg til.
 • Et genuint ønske om å bidra til å utvikle lokalmiljø og region

 
Vi trenger en som kan ta over et vikariat i 18 måneder, med mulighet for forlengelse, for en av våre ansatte. SVU er en dynamisk og framoverlent organisasjon, og du vil få en spennende mulighet til å være med å utvikle selskap og bidra inn i relevante prosjekter. SVU vil tilby betingelser basert på aktuelle kvalifikasjoner.
 
En eventuell ansettelse vil skje så raskt som mulig om vi finner den rette kandidat, og det er et klart ønske om mulighet for oppstart på sensommer/tidlig høst.
 
Søknad og CV sendes Kenneth@svu.as og merkes «administrativ medarbeider og prosjektkoordinator».
Søknadsfrist  18. juni. Vi vil behandle søknader forløpende for å sikre en effektiv og rask prosess, slik at vi anbefaler aktuelle søkere å være tidlig ute.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet