Med avfall og miljø på agendaen

Øfas er neste års samarbeidspartner med ICE. Som produsent av over 50% av alt avfall i Øst-Finnmark, har Sør-Varanger en stor utfordring med avfall og sirkulær økonomi som du nå kan være med på å løse.

Over 50% av avfallet som behandles i Øst-Finnmark kommer fra Sør-Varanger. Noe som betyr at vi er den største leverandøren av avfall, å bli bedre på avfallssortering er utfordring vi alle må ta del i.

-Som følge av at avfall ikke blir sett på som avfall, men som en ressurs, så må vi få til en sirkulær økonomi som vil si at vi kan utnytte denne ressursen til det beste for alle og spesielt for miljøet, sier ordfører Rune Rafaelsen.

-At Sør-Varanger Utvikling tar initiativ og har det som tema under neste års ICE, er et skikkelig spark til kommunen for å få i gang en prosess, for avfallssortering det er vi alt for dårlig på.

At det rettes fokus på miljøet og at ICE tar initiativ i 2020 med fokus på miljø og sirkulær økonomi, er ordføreren bare glad for.

-Vi trenger å bli presset til å bli bedre, vi har hatt alt for lite fokus på avfall som en del av en sirkulær økonomi, legger Rafaelsen til.

Kurt Wikan fra Senterpartiet mener også det er mange ulike tiltak som kommunen og Øfas kan, og bør, ta i bruk for bedre avfalssbehandling.

– Senterpartiet ser også at avfall er energi som vi kan benytte, kommunen må starte med på nytt og planlegge fjernvarme fra forbrenningsovner som fyres med avfall. I tillegg ser vi store mulig for komposteringsanlegg som kan lage matjord her i kommunen. Vi ser at idag går det mange trailere til Tana med vårt avfall, det er miljøgevinst og kunne benytte avfallet her i kommunen. Og ikke frakte avfallet store avstander med bil, kan Wikan fortelle.

Skal gi tilbake til alle

Sør-Varanger Utvikling tenker det er veldig viktig å fokusere på noe som gir noe tilbake til samfunnet. Det skal ikke bare være en på problemstilling som en bedrift vinner på, men gi tilbake til hele samfunnet.

-Dette er virkelig noe som lokalbefolkning får tilbake for. Det er også veldig fint at kommunen støtter opp også i neste runde med ICE, det er kjempe bra og et viktig signal for oss, sier Marie J. Sommernes.

– Å finne ut hvordan avfall kan bli en ressurs er noe vi trenger, dersom jeg blir gjenvalgt, er miljø noe vi er nødt til å ha mer fokus på, skyter ordføreren inn.

Uten å kunne røpe problemstillingen, ser Rafaelsen også for seg at prosjektet med jernbrikkettene som skal produseres med fornybar energi og hydrogen, antageligvis også kan gi synergier med avfall og sirkulær økonomi.

-Vi er veldig heldige som har Sør-Varanger Utvikling og med det arbeidet de gjør, det er et privilegium.

Leder i Sør-Varanger Høyre, Eilif Johannesen er også veldig fornøyd med årets problemstilling og tror den har mulighet til å påvirke den politiske sfæren.

– All ære til Sør-Varanger Utvikling som leverer et skikkelig politikerspark ved å velge avfall og sirkulær økonomi som tema for ICE 2020. Vi lever i en global verden, og vi må selvfølgelig også bidra for å løse klimautfordringene. Kjernen i en sirkulær økonomi er å utnytte våre ressurser på best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette krever at vi bruker fornybare energikilder og råvarer og har effektive systemer som sørger for at det vi i dag ser på som avfall blir råvarer i framtiden. Med tanke på at vårt avfall i dag transporteres med dieseltrailere til Nord-Sverige for å bli varmekilde i kalde nord-svenske kommuner, må vi erkjenne at vi kanskje har en lang vei å gå. Heldigvis er det imidlertid aldri for sent å begynne, sier  Johannesen.

Pål Gabrielsen, leder i Sør-Varanger SV er enig med Rafaelsen, Wikan og Johannesen om at bør settes mer fokus på avfallsbehandling i kommunen.

– ICE setter fokus på de miljøutfordringer som er og gjennom deltakelse og løsningsorientert arbeid kan det settes fokus på at endring må skje nå! Vi ser at prosjekter som ICE setter klare krav om å se avfall som en ressurs og fokus på gjenbruk, og Sør-Varanger Kommune har for lenge vært passiv til de miljøutfordringer avfall skaper. ICE prosjektet vil gjennom dette prosjektet sette klare krav og fokus slik at Sør-Varanger Kommune kan få endret sin nåværende kurs. For å få til en effektiv sirkulær økonomi rundt avfallshandtering og gjenbruk setter det klare krav til kildesortering. Kildesortering må bli et krav for alle, både næringslivet, kommunen og private. Vi mener at for å få til en kontinuitet og en videreføring av prosjektet er det viktig å få til en forpliktelse fra både næringsliv og Sør-Varanger Kommune. Slike initiativ må tas videre og ikke bli koblet opp mot betingelser som eventuelt vil stoppe slike prosesser – Miljøet er for viktig til det! sier SV-lederen.

Marie legger til at det er veldig artig å se at det de jobbet med i vår, nå har blitt konkrete prosjekter med Smartpoles og Varanger kraft entreprenør, som nå jobber med sine partnere for å få det til.

-Jeg er sikker på at vi får gode resultater av neste års ICE også, sier Sommernes.

Vinn billetter til ICE

I oktober vil det bli et releaseparty for ICE 2020, hvor dato for festivalen vil avsløres.

-Vi vil da også gå mer inn på problemstillingen, også blir det konkurranse om å vinne gratisbilletter.

Releasepartyet blir 24. oktober under Arctic Innovasion week.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet