Ny Handels- og Serviceforening i Sør-Varanger

Bybildet i Kirkenes skal gjøres mer attraktivt og lønnsomheten til aktørene bedres med en ny Handels- og Serviceforening.

Prosjektgruppa bak den nye Handels- og Serviceforeningen i Sør-Varanger, jobber med å utvikle en instans for aktører som har samme interesser og samme mål.

Foreningen vil samordne lokale aktører i handels- og servicenæringa slik at samarbeidet blir enda bedre. Kirkenes skal gjøres til et mer attraktivt byrom slik at byen blir brukt. Noen av målene er å få flere til å komme til Kirkenes og å øke lønnsomheten til de ulike aktørene.

Reiseliv, kultur og næringsliv med samme mål

Leder i prosjektgruppa Kristine Balsvik Ramberg, forteller om prosjektet som gjennomføres i disse dager.

-Vi ønsker å samle aktørene som er i service- og handelsnæringa, men også legge til rette for et tettere samarbeid med reiseliv, lokalt kulturliv og gårdeiere i sentrum.

Alle har samme mål, at Sør-Varanger skal bli nummer én som foretrukne handels og servicesentrum i regionen.

-For å få det til må man styrke samarbeidet, man må prate sammen, utvikle arrangementer som Kirkenesdagene og Barents Spektakel som allerede er her i dag, for så å opprette nye arrangementer, forteller Ramberg engasjert.

Det er ønskelig å gjøre sentrum så attraktivt som mulig, slik at folk igjen ønsker å bruke byen. Å ha aktiviteter og et byrom som gjør at byen blir brukt er viktig.

-Samtidig vil vi gjerne tiltrekke oss folk fra omliggende områder, legger Ramberg til.

Studietur til Murmansk

Prosjektgruppa har vært på studietur til Murmansk. Etter turen kom de frem til at Kirkenes må markedsføres som en helhet og en totalopplevelse.

-Vi kan ikke bare markedsføre enkeltbutikker, men Kirkenes som en totalopplevelse. Med butikker, servering, basseng, Snehotellet og opplevelser med mer.

Ramberg presiserer at vi ikke kan konkurrere med Murmansk på antall butikker, men vi kan konkurrere om kvalitet, andre typer butikker og totalopplevelsen av Sør-Varanger.

Hun viser til blant annet Finland med Saariselkä som et godt eksempel.

Med utspring fra Kirkenesdagene

Med bakgrunn i et tidligere gjennomført forstudie knyttet til Kirkenesdagene AS, «Felles markedsføring av Kirkenes», har det blitt konkludert med at for å skape en utvikling av Kirkens som handelsby, bør det også utvikles en handels- og serviceforening som kan ivareta de ulike tiltak for næringen.

Under foreningen skal det ligge en felles profil og markedsføringsstrategi for hele næringen. Prosjektet skal skape en organisering som skal sikre at handels- og servicenæringen i kommunen oppnår følgende mål:

  • Styrke lønnsomhet og gjøre Sør-Varanger til et attraktivt handelssentrum.
  • Øke kompetanse hos hver enkelt næring.
  • Styrke kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike aktørene.
  • Være et talerør mot offentlige reguleringsmyndigheter og deltakende i samfunnsdebatten.
  • Skape interesse for kommunen fra rundt omliggende land, inkludert Russland.

I interimstyret sitter seks medlemmer fra ulike bransjer i byen, Silje Traa Celius, Sixten Indbjør, Yngve Hansen Stangnes, Jorun Nørstebø og Eirik Pettersen.

Nylig startet opp

Prosjektet startet opp i mai, men de har allerede kommet litt i gang. Nå er den store oppgaven å selge foreningen inn til bedriftene, fortelle om hva foreningen er og hvorfor de burde være en del av den og hva de kan tjene på det.

-Det er et veldig stort prosjekt som involverer veldig mange, men ballene har allerede begynt å rulle som et resultat av etableringen.

Når foreningen er ferdig organisert, er planen at en 100% stilling skal koordinere de ulike oppgavene.

-Det er veldig mange flinke folk i byen vår og det skjer stadig noe nytt. Det er viktig at vi klarer å samarbeide, spesielt med reiselivet som har hatt stor vekst, slik at vi får et bra totalinntrykk av byen.

Når foreningen målet sitt, vil det bli flere ansatte i de ulike næringene som et indirekte resultat av at man klarer å øke omsetningen. Å skape flere arbeidsstillinger, er også målet med hele prosjektet.

Forprosjektet skal etter planen vare ut året

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet