Spørreundersøkelse for midtveisevaluering av Sør-Varanger Utvikling

Som en del av midtveisevalueringen av omstillingsprogrammet i Sør-Varanger, og på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune, gjennomfører Kreativ Industri en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot næringslivet i Sør-Varanger.  Evalueringen skal kartlegge sentrale aspekter ved omstillingsprogrammet, samt eventuelt behov for kursendring. Noen av dere har kanskje, som tilskuddsmottaker, mottatt en undersøkelse fra oss tidligere vedrørende midtveisevalueringen. Vi setter […]

Spørreundersøkelse for midtveisevaluering av Sør-Varanger Utvikling Read More »