Spørreundersøkelse for midtveisevaluering av Sør-Varanger Utvikling

Som en del av midtveisevalueringen av omstillingsprogrammet i Sør-Varanger, og på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune, gjennomfører Kreativ Industri en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot næringslivet i Sør-Varanger.  Evalueringen skal kartlegge sentrale aspekter ved omstillingsprogrammet, samt eventuelt behov for kursendring.

Noen av dere har kanskje, som tilskuddsmottaker, mottatt en undersøkelse fra oss tidligere vedrørende midtveisevalueringen. Vi setter likevel pris på om dere svarer på denne undersøkelsen i tillegg, fordi den har en annen innretning og er rettet mot hele næringslivet i Sør-Varanger.

I spørreundersøkelsen blir du bedt om å skrive inn navn og bedrift av kontrollhensyn. Forbindelsen mellom avsender og svar er kun tilgjengelig for evaluator Kreativ Industri. Resultatene fra undersøkelsen vil presenteres som en anonym oppsummering i en offentlig rapport som skal være ferdig i uke  47 . 

Det kan være du mottar spørreundersøkelsen flere ganger gjennom forskjellige kanaler. Det er fordi vi har fått god hjelp av flere lokale miljø i Sør-Varanger til å spre undersøkelsen. Undersøkelsen vil kun ta noen minutter å besvare, og svarfrist er 15. november.

Takk for at du tar deg tid til å svare på noen spørsmål!

Klikk her for å delta: 

https://app.easyquest.com/q/n9Q7K

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet