Flytende opplevelser

Havalge AS ser på mulighetene for å tilby bærekraftige opplevelser og bolyst i Sør-Varanger. Prosjekt Flytebrygge har fått støtte av SVU til idefasestudie for å videreutvikle en ide om flytende opplevelser i Kirkenes. Kjell Gunnar Monsen og Anja Eline Danielsen er ideutviklere på dette stadie av prosjektet. Sammen med resten av teamet i Havalge AS, […]

Flytende opplevelser Read More »