Flytende opplevelser

Havalge AS ser på mulighetene for å tilby bærekraftige opplevelser og bolyst i Sør-Varanger.

Prosjekt Flytebrygge har fått støtte av SVU til idefasestudie for å videreutvikle en ide om flytende opplevelser i Kirkenes.

Kjell Gunnar Monsen og Anja Eline Danielsen er ideutviklere på dette stadie av prosjektet. Sammen med resten av teamet i Havalge AS, har de over lengre tid snakket om å gjøre noe eget og bestemte seg for at nå måtte de ta handling og sette i gang.

Etter å ha tatt direkte kontakt med Sør-Varanger Utvikling, ser de nå på hvilke muligheter de har og hva som må planlegges for å kunne sette i gang.

Flere undersøkelser

-Vi ønsker å se på muligheten for å tilby mobilt flytende opplevelser, slik at vi kan vise frem mer av vår fantastiske sjøside. Det er egentlig det som er hele prosjektet, uten at vi ønsker å gå så mye mer inn i akkurat hva det innebærer på nåværende tidspunkt, forteller Anja.

De må se på alt fra beliggenhet og hvor det kan være aktuelt å starte opp prosjektet, men de ønsker å være så sentrumsnære som overhodet mulig og ønsker på den måten å være en del av sentrumsutviklingen i Kirkenes by, men ser ikke at de på noen måte er nødt til å begrense seg til beliggenheten.

-Vi er nå kun i idefasestudie og trenger mentorveiledning når det kommer til utvikling og planene videre for å finne ut av hva som er realistisk mål for prosjektet i en viss rekkefølge, forklarer Kjell Gunnar.

-Vi har ikke kommet så veldig mye lenger enn å gjøre en del undersøkelser, for å se om vi klarer å realisere denne drømmen vår. Det har vært veldig nyttig å få den hjelpa og rådgivningen for å tenke i riktig bane, legger Anja til.

Prosjekteierne var spent på om dette var noe de i det hele tatt kunne gjennomføre.

-Nå har vi altså fått bekreftet at dette er noe å jobbe videre med. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, forteller Anja hemmelighetsfull.

Hittil har de vært i kontakt med tilbydere, forsøkt å finne ut av hvilke muligheter de har, akkurat hvordan opplevelsen skal defineres, og hvorvidt tilbudet skal være sesongbetont eller helårlig. Idefasestudiet er utvidet til ut nyåret.

Alle foto: Silje L. Kvammen
Tekst: Silje L. Kvammen

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet