Satser på et hittil uberørt marked innen reiseliv

Arctic Bear Travel ønsker å skape en mer unik og personlig totalopplevelse som innenfor visse rammer er skreddersydd for hver og en enkeltes behov. Satsningen blir i hovedsak på et reiselivsmarked som nærmest er uberørt i Nord-Norge.

Hva dreier prosjektet Arctic Bear Travel seg om?

-I tillegg til å favne om et hittil uberørt reiselivsmarked, ønsker vi å etablere et tilbud som også går mer på sjøsamiske opplevelser. Veldig mange av de allerede eksisterende turistproduktene går mye ut på opplevelser i reindriftssamenes miljø. Den sjøsamiske kulturen er jo litt annerledes og blir sjelden frontet, sier Marit til SVU.

-Det går også ut på å være med å løfte og fronte de mindre aktørene som ikke nødvendigvis har det største markedsføringsbudsjettet, eller det største fokuset på å gå ut mot det markedet som vi har identifisert som vårt lille blå hav når det kommer til strategi, forteller Tomas.

Frem til nå i prosjektet, har de gjort en del kartleggingsarbeider.

 -Vi har undersøkt hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det, fått litt feedback, sett på hvilke rammer man skal forholde seg til, hvem man eventuelt «trår på tærne», også har vi egentlig sett at ting har eskalert og blitt mye større. I utgangspunktet startet vi med at vi ville fokusere på kun Leisure og individuelle, til å se at potensialet er så mye mer. Vi har måtte ta en del valg og finne ut av hvilken retning vi skal begynne med, forklarer Tomas.

-Vi har også gjort en markedsundersøkelse mot markedet vårt for å få en del oversikt om vi har truffet riktig med det vi ønsker å tilby. Vi skal egentlig være en slags wholesale operatør med pakketilbud som er skreddersydd og rettet inn mot vårt marked, legger Marit til.

Marit Iversen med administrativt ansvar og Tomas Nathaniel Harder på reiselivsfaglig kompetanse, skal selge opplevelser og ekspedisjonsturer med fokus på området rundt Varangerhalvøya. De har fått støtte til idefasestudie som ble startet nå i høst.

Et marked i luksusklassen

Prosjekteierne håper på å kunne skape en mer unik og personlig totalopplevelse som er tilpasset for hver og en enkeltes behov og ønsker innenfor de rammene som de har satt.

Pakken vil være fra de kommer til flyplassen der de bor til destinasjonen og hjem igjen. De har sett at det er stor variasjon i hvilke pakkereiser folk vil ha. Markedet de sikter seg inn på, er middels til luksusklassen og de vil ikke være en aktør for budsjettreiser.

-Da vi begynte å se på dette som en mulighet, så viste det seg at det var ganske mange innenfor vårt marked, ja totalt 88% av dem som reiser på adventure, luksus og «High end» marked, rett og slett fordi de har økonomi til det, sier Tomas.

Det som gjenstår, er å se om reiselivstrenden i markedet vil snu fra å reise til storbyene og varme, til å komme til arktiske strøk istedenfor. Ut fra tallene de hittil har fått gjennom undersøkelsene, ser det ut til at de er inne på noe.

-Kanskje må vi gjøre noen justeringer enkelte steder, men statistikken tilsier at pengebruken overgår hinsides tankene vi allerede har gjort. Prisnivået vi har satt oss på i testpakken ligger også godt under det de fleste viser seg å betale for slike pakkereiser. Markedspotensialet viser seg å være rimelig stort innenfor det segmentet som vi har valgt å satse på, sier en engasjert Tomas.

Alle foto: Silje L. Kvammen
Tekst: Silje L. Kvammen

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet