Prosjektleder Øyvind Seipajærvi, brenner sterkt for rekruttering av nye arbeidsplasser til hjemplassen.

Direkte Markedsføringsbyrå AS

Sør-Varanger kommunes eneste fiskevær, Bugøynes, har hatt meget sterk nedgang i verdiskapning fra primærnæringen de siste 20 år. I perioden 2000-2019 viser en reduksjon fra 34, til kun 5 arbeidsplasser i sjømatindustri og annen primærnæring, som er svært påfallende.

Prosjektet «Vekst i Bugøynes» skal gjennom ulike tiltak, med god forståelse og samarbeid blant de næringsdrivende og offentlige institusjoner, bidra til økt verdiskapning og flere helårige arbeidsplasser først og fremst med fokus på par og familier.

Øyvind Seipajærvi, prosjektleder for Vekst i Bugøynes er selv født i Bugøynes og vært etablert der i alle år med fem barn, og vet godt hva han snakker om. Fra 1992 jobbet han innen fiskerinæringen, og i 2000 bygde han Bugøynes Kongekrabbe AS hvor det var opp til 25 ansatte, en stor virksomhet den gang. Han sluttet derimot i 2012 og begynte som fisker.

-I dag har jeg egen båt på 35 fot og kvote, med ett mannskap drar jeg dit fisken er. Vårfiske starter i Kjøllefjord, og ender opp i Bugøynes på høsten med linefiske, i tillegg til krabbefiske, forteller han.

Terje Buljo, Erling Haugan og Øyvind (alle i styringsgruppa), sett at vi mistet flere og flere arbeidsplasser i primærnæringen. Etter å ha laget en statistikk, fant vi ut at fra 2000-2019 hadde det gått ned fra 38 til 5 ansatte, noe som er ganske alvorlig.

Antall fiskere gikk ikke ned, nå er det 16. Mens videreforedling og verdiskapninga var det som sank betraktelig, og med den, også de helårlige arbeidsplassene.

-Folk vil ikke flytte til en bygd der det ikke er arbeidsplasser, og de som ikke har arbeid får kanskje jobbe en sesong også flytter de fra bygda. Slik opplevde vi at antall barn i barnehagen og skolen gikk ned, og alt utenom reiselivet hadde en negativ utvikling.

Med en slik utvikling, så de fremtida som svært kritisk for bygda.

-I fiskeyrket har det holdt seg fint, men vi opplever at det der er en «Forgubbing», om 5 år er 40% over 65 år, og om 10 år omtrent halvert dersom vi ikke gjør noe.

Og med det i bakhodet, ble de enige om at de bare møtte prøve ett eller annet. De lagde da en plan for å få par- rekruttering, familier og par til bygda og skaffe helårlige arbeidsplasser for begge to. De har allerede kommet godt i gang med prosjektet og har sett at problemet slett ikke er enestående for Bugøynes.

-Vi har sett det samme i Gamvik, Lebesby, Måsøy og Båtsfjord. Og de har gjort en del tiltak som vi synes er ganske interessant.

Bugøynes, Sør-Varanger kommunes eneste fiskevær søker par og unge for rekruttering innen sjømatnæringen.

Ungdomsfiskeordning for tidlig rekruttering og verdiskapning innen sjømatnæringen

En av sakene de har brukt tid på er å få ungdom til å prøve seg i fiskeryrket. «Ungdomsfiskeordninga» hvor ungdom mellom 13-24 år kan søke om å få delta på fisket er et av tiltakene de ønsker ungdom til å søke på. Det er plass til en ungdom per båt, som får tillatelse til å fiske for 50.000,- hver.

-Under yrkesmessa ved Kirkenes Videregående skole 28. januar, fikk vi en 20 stykker som var interessert i å prøve denne ordninga.

Det har vist seg at 30-40% av de som har startet med ungdomsfiskeordninga, fortsetter i yrket og derfor er en god rekrutteringsstrategi. Dette ønsker de virkelig å legge en større satsning på.

-Mange andre fiskevær har akkurat det samme problemet, men nå føler vi at vi er veldig godt i gang med små ting, som kan bidra til at vi får rekrutteringa opp i fiskeryrket. Det er vel og bra at reiselivet øker, men alt er knoppskyting av fiskeri og verdiskapninga er nødt til å komme fra havet.

Bugøynes er i dag et sted med mye aktivitet, en fin bygd med god infrastruktur. Alt det positive Bygda bærer frem, blir brukt som argument for å rekruttere folk til å prøve seg og etablere seg som fiskere med mange muligheter.

-Vi har brukt veldig mye tid i dialog med eksisterende bedrifter og fiskeribrukene om hvordan de kan øke sin virksomhet, og hva vi kan bidra med. Vi diskuterer med alle fiskerne i kommunen hvordan vi kan få til rekruttering, og prøver å utfordre kommunen til å bli med.

Par-rekruttering

Par-rekruttering i dette prosjektet, handler først og fremst om å få familier til å flytte til Bugøynes.

-De må ha interesse for å etablere seg som fiskere og skape en arbeidsplass selv. For vi har jo ikke arbeidsplasser, de som vil komme hit må nesten ha drivkraft til å skape noe selv. Får vi et par napp, så må vi tilrettelegge så godt vi kan og «binde de» til Bugøynes, slik at de blir boende.

Erfaringsmessig viser det seg, at det er de som kjøper seg båt er det som etablerer seg og blir boende i bygda. En økt bevisst satsning på rekruttering til fiskeryrket i tillegg til foredling av sjømat, har ført til ny vekst.

-Vi har lært at ved oppretting av egnesentraler hvor folk egner til linefiske, også gjerne bidrar til rekruttering til fiskere. Det har faktisk vist seg at de etter hvert går sammen og kjøper båt. Vi har lært veldig mye, ting går av seg selv bare man tilrettelegger og gjør det man kan når vi først har invitert dem hit. Det er mange gode ideer, men vi må bare få de litt strukturert og finne ut av hvem det er vi ønsker hit. Målet er å få to-tre familier til å flytte hit, da har vi lyktes.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet