Informasjon til næringslivsaktører fra SVU

Restriksjonene som er innført for å begrense utbredelsen av Covid-19 i befolkningen medfører store utfordringer for bedriftene i lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi får meldinger på at dette vil medføre store økonomiske konsekvenser, både på kort og lang sikt. Mange har allerede iverksatt tiltak og god oversikt over situasjonen, og mange lurer på hvordan man bør forholde seg og hvilke tiltak man bør iverksette.

Vi deler her informasjon som kan være nyttig – mange har nok tatt grep allerede

1. Følg myndighetenes råd i forhold til smittespredning og atferd. Ta vare på helsen til deg, dine ansatte og dine nærmeste og ha gode hygienetiltak i virksomheten.

2. Iverksett tiltak som best mulig ivaretar din bedrift og de økonomiske konsekvensene på kort og lang sikt. Gjør en vurdering av hva som kan gjøres i forhold til å redusere negative effekter for din bedrift.

Corona: Hvordan handtere bedriftens økonomiske utfordringer?

Her er en oversikt over viktige vurderinger for bedriftsledere i møte med dagens situasjon.

Sjekk likviditeten

 • Hvor mye virksomheten din har på konto og hvor stor bufferkontoen er
 • Hvor lenge virksomheten kan holde driften i gang

Kontakt banken din i forhold faste kostnader og avdrag på lån

 • Kontakt banken og få kontroll på lånesituasjonen, som muligheter for avdragsutsettelser og rentefrie tilbakebetalinger
 • Snakk med banken om du har likviditetsutfordringer. Det er som regel best for alle, også banken din, å bidra gjennom en krise fremfor å behandle konkurser. Drøft aktuelle løsninger

Andre faste utgifter

 • Kartlegg faste utgifter, hvilke poster kan det gjøres noe med? Eks. husleie, strøm, abonnementer, annet, husk du kan være god kunde for gårdeier/huseier også i fremtiden
 • MVA innbetaling, kan den utsettes/senkes?
 • Forskuddsinnbetalinger på skatt kan kanskje utsettes?
 • Har du faste kostbare abonnementer du ikke trenger i en nedskalert fase? Kan kontrakten utsettes, reduseres eller sies opp?

Leverandører

 • Ta en gjennomgang av dine leverandørforhold og forpliktelser i forhold til disse
 • Ta kontakt med leverandørene, forklar din situasjon og drøft muligheter innenfor din likviditet. Dersom leverandøren ønsker deg som kunde i framtiden er de interessert i finne alternative løsninger, så sant de har mulighet til dette.

Kunder

 • Ta en gjennomgang av dine kundeforhold, kan noen oppdrag utsettes i stedet for å kanselleres? Er det noen oppdrag det er mulig å få forskuddsbetaling på med leveranse når restriksjonene slippes opp?

Finn ut hvem du bør permittere

 • Husk at permitteringer kan være et grep som kan hindre at bedriften må avvikle virksomheten.
 • Arbeidstaker får full lønn i 20 permisjonsdager
 • Arbeidsgiver betaler kun de første to dagene, Staten dekker etter dette
 • Det er også forslag om å oppheve ventedager fra permittering til dagpenger
 • All arbeidskraft som ikke er strengt nødvendig under krisen, bør permitteres
 • Har virksomheten leveranser det er realistisk å innfri, beholder du de ansatte som kan sikre at leveranser skjer. Vurder om det er bedre økonomi i å utsette leveranser
 • Daglig leder kan også vurdere å permittere seg selv opp mot 100 %
 • Vurder også permitteringer i forhold til å beholde kompetanse og arbeidskraft når oppturen etter coronakrisen kommer

Skaff deg en oversikt over kostnadsbildet de neste 3 til 6 månedene

Folkehelseinstituttet anslår at pandemien når høyeste punkt i Norge mellom april og oktober.

 • Sjekk likviditet og budsjett i et lengre perspektiv og finn ut hva som er utslagsgivende
 • Kan din virksomhet endre på tjeneste eller produkt for å holde på kunden og ha noe omsetning?
 • Kan du samarbeide med andre bedrifter om en ny tjeneste – for eksempel om lokal distribusjon av varer? Eller bruke kompetansen din på en annen måte?
 • Kan du beholde kunden din og sikre deg nye ordrer når du er i ordinær drift igjen?
 • Kan noen oppdrag utsettes i stedet for å kanselleres? Snakk med kunden, ordrer på vent kan være godt å ha i forhold til finansiering gjennom krisen
 • Vurder å utsette markedsføring. Markedet er antakelig ikke særlig mottakelig nå, med mindre du kan ha omsetning i forhold til corona-behov

Smittevern

 • Hvilke rutiner og informasjon har dere på plass for å hindre smitte i arbeidsstokken?
 • Holder du virksomheten i gang er det viktig at de ansatte holder seg friske og kan komme på jobb.
 • Smitteverntiltak i virksomheten er også viktig i forhold til dine kunder.

Stortinget har vedtatt

 • Underskudd kan tilbakeføres mot fjorårets beskattede overskudd
 • Styringsrenten er satt ned, og det er nå opp til bankene å redusere sine renter
 • Bankene har buffer til å være med fleksibel på lån
 • Statlig lånegaranti på 50 milliarder spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter
 • Obligasjonsfond til de største bedriftene på 50 milliarder

I en situasjon som denne er det viktig at vi tar vare på hverandre. Vi anbefaler at dere går i dialog med de instanser/ressurser dere har tilgang til for å sammen finne ut hvordan dere best mulig kan navigere dere igjennom situasjonen. Dette inkluderer styre, ledergruppe, medarbeidere og andre lokale bedrifter.

Vi vil oppdatere informasjonen jevnlig, og lansere en flate sammen med Kirkenes Næringshage for å dele relevant informasjon.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet