STOR PÅGANG: Ved mottaket til ØFAS oppleves en unormal stor pågang. De ansatte vil oppfordre til å ikke komme, dersom det ikke er absolutt helt nødvendig.

ØFAS med nye rutiner

ØFAS har utviklet nye rutiner for å minimere smitte via avfall og søppelhåndtering. De håper de nye tiltakene vil gjøre at folk tenker seg om en ekstra gang før de går ut med søpla. I tillegg vil de oppfordre folk til å ikke oppsøke mottaket med mindre det er absolutt helt nødvendig.

I tillegg til en rekke andre tiltak, har ØFAS for det første fått nye rutiner for de ansatte som er ansvarlig for søppeltømming.


-Samtidig som vi opprettholder de ordinære tømmedagene, forsøker vi å dele opp arbeidet, men ikke blande sjåførene og har nå faste team som jobber sammen. Alt dette for å unngå spredning av smitte, sier driftsleder i Sør-Varanger Sture Helander, for ØFAS Husholdning AS.


De har også fått laget prosedyrer med desinfisering av bilene, og er nøye med rengjøring.


-Ellers vil man som tømmer være obs på avfall som sitter fast i dunken og det vil bli forsøkt fjernet, nå kan vi ikke røre eventuelt avfall som måtte sitte fast. Nå triller vi kun dunken til tømming og er ikke i kontakt med avfallet, forklarer Helander videre.

Knyt igjen


Den aller største oppfordringen ØFAS har til folk, er at alle må knyte igjen posene, det er det aller viktigste.

-Ellers vil vi få et stort problem med masse flyveavfall som flyr rundt i forbindelse med tømming, som igjen kan bli årsak til smittespredning og er svært uheldig.

På mottaket har de nå gått fra å ta imot to, til kun en bil av gangen. Slik kan folk være flinke å holde avstand til hverandre.

-Vi har også gått ut med oppfordring om å ikke møte opp her dersom det ikke er absolutt nødvendig. For eksempel, så kan en bærepose med elektronikk godt vente. Unngå småturer, sier Helander.

De ansatte ved mottaket, ser at de siste ukene har vært en formidabel økning og det bare i Sør-Varanger med alt fra 50-70 biler innom i løpet av dagen.

-Vi har jo sett skrekkeksempel lenger sør i landet hvor folk står 4 timer i kø, det er noe jeg håper vi slipper å måtte oppleve her. Vi bør heller fortsette med den felles dugnaden.

Foto: Silje Kvammen

Samlet lenge


Olga Solhaug så anledningen for å tømme pappavfall, da det ikke var lengre kø enn ut til innkjørselen av ØFAS sitt mottak.

-Jeg har samlet lenge og var innom her i forrige uke, men da var det alt for mye folk. Bilen har vært full av papp siden, og nå var det godt å bli kvitt det, sier hun.

Solhaug hadde ingen innvendinger mot å oppsøke mottaket akkurat i disse tider.
-Det er jo litt sånn over alt, i butikkene og på kafeer. Jeg tror folk føler seg trygge så lenge de følger de retningslinjene som hver enkelt bedrift har.

Ingen lossehjelp


På grunn av smittefare, kan ikke de ansatte på mottaket nå bistå med hjelp i form av løfting og bæring.

-En annen oppfordring blir derfor å ikke levere inn tunge og vanskelig ting akkurat nå, vi kan dessverre kan ikke hjelpe til.

I tillegg har de gjort tiltak for å registrere tømmekort og betaling.

-Vi har plassert automat for registrering av tømmekortet på utsiden, sammen med betalingsterminal slik at vi kan unngå smittespredning også ved betaling.

ØFAS følger ellers de vanlige tiltakene så langt det lar seg gjøre.

-Vi jobber som normalt, vi er jo mottak av avfall som skal sendes videre, det lastes om og sendes til Tana. Noen av de i administrasjonen som har mulighet for det har fortsatt hjemmekontor, men det blir heller vanskelig for oss, søppelavfallet må unna, sier driftslederen.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet