Cecilie Hansen, påtroppende daglig leder for Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste. Foto: Silje Kvammen

Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste sørger for HMS og smittevern i en utfordrende situasjon

Bedriftshelsetjenesten oppdaterer nå ukentlig om hygienetiltak som helsemyndighetene anbefaler. De har fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet på arbeidsplasser i de ulike bedriftene og bistår sine medlemmer med råd og veiledning i en tid som kan være utfordrende for mange bedrifter.

Bedriftshelsetjenesten server nesten 3000 årsverk og nærmere 90 medlemsbedrifter i hele Øst-Finnmark. Deres oppgave er å gi HMS og bedriftshelsetjenester til sine medlemmer. Cecilie Hansen er påtroppende daglig leder for Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste og kan fortelle litt om arbeidet de nå gjør for sine medlemmer.

-Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste har en veldig sterk kompetanse, med bedriftslege, bedriftssykepleiere, yrkeshygieniker, bedriftsergoterapeut og HMS-rådgivere. Den kompetansen retter vi ut mot våre medlemsbedrifter og de som trenger råd og veiledning eller andre tjenester hos oss. Våre daglige arbeidsoppgaver er blant annet:

  • Målrettede helsekontroller
  • Helsesamtaler
  • Arbeidsmiljøkartlegginger
  • Yrkeshygieniske kartlegginger
  • Ergonomiske kartlegginger
  • Risikovurderinger
  • Vernerunder

I tillegg kan bedriftshelsetjenesten gi psykososial støtte samtaler, det være seg for ansatte og kriseledere som i denne situasjonen spesielt kan ha behov for dette, da mange er i en langvarig beredskap med tøffe arbeidssituasjoner, og kanskje også permitteringer.

I disse corona-tider, har de også aktivert sine hjemmesider med ukentlige oppdateringer basert på myndighetenes restriksjoner og bransjeforskrifter.

-Jeg viser da til for eksempel «enkle tiltak for smittevern» , i tillegg legges det ut informasjon på nettsida som også sendes ut til våre medlemmer, slik at bedriftene kan få tips og råd om hvordan man nå skal håndtere den nye arbeidshverdagen.

Jevnlig kontakt gir løsninger

BHT har jevnlig kontakt med sine medlemmer, som også kommer med innspill. Basert på det internkontrollsystemet de bruker, så utvikler de sine egne systemer, håndteringer og nye tips og råd tilpasset sin bedrift.

-Disse deler de også med oss, og som vi igjen kan dele med andre medlemmer. Det handler rett og slett litt om å ha orden i verktøykassa si, det å ha en god internkontroll. Og det er jo det HMS-arbeidet handler om.

De bedriftene som har ordentlig fokus på HMS-arbeid, vil også ha en mye bedre sjanse for å håndtere slike uønskede hendelser i fremtiden.

-Man kan se på HMS-arbeidet i denne situasjonen vi nå er inne i, som både nødvendig og selvfølgelig også et lovkrav. Men det er som en forsikring. Har man godt HMS-arbeid, så har man også forsikret seg mot at uønskede hendelser skal skje. Har man en god internkontroll og er trygg på sine arbeidsoppgaver og er trygg i jobben sin, så blir man også mye bedre rustet til å møte det ukjente, det som er utfordrende, og ikke minst kunne ta forholdsregler for et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Viktig å holde blikket fremover

For Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste, ser de nå at digitaliseringen er veldig aktuell selv for å utføre sine arbeidsoppgaver.

-Vi har nye måter å kommunisere på, vi jobber litt annerledes. Mange sitter hjemme med hjemmekontor. Vi følger selvfølgelig de lokale og nasjonale strategiene for å begrense smittefare. Men vi ser også at det kan hende at det innenfor HMS- arbeidet kan jobbes på en litt annerledes måte. Den digitale fremtida og de digitale mulighetene gir oss kanskje nye former for tjenester, og muligheter for å utvikle oss som bedrift, og kanskje også nå nye kunder. Vi har valgt å bruke denne situasjonen til vår egen utvikling, samtidig som vi deler og får kunnskap fra våre medlemsbedrifter.

-Jeg tror også det er litt viktig å heve blikket, istedenfor å bare tenke på denne krisa, eller den vanskelige situasjonen som vi nå alle står i, så ser vi at kreativiteten, den vokser også for vår bedrift. Vi har valgt å se på det i en positiv retning, samtidig som vi fortsatt står i det daglige arbeidet, sier Cecilie Hansen ved godt mot.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet