Kjell Stokvik (innfelt) er leder for prosjektet som skal forbedre beredskapen i Finnmark

Vil opprette beredskapslaboratorium i Finnmark

Sør-Varanger Utvikling (SVU) har gitt 75.000,- i finansiering til prosjektet “Beredskapslaboratorium Finnmark”. Forstudiet skal se på muligheter i opprettelse av en regional smeltedigel for kompetanse på beredskap.

Ifølge Kjell Stokvik, koordinator for dette SVU-finansierte prosjektet, og daglig leder i Center for High North Logistics (CHNL), har historien vist at satsning på beredskap i Barentsregionen er utrolig viktig.

– Beredskap er å forberede seg best mulig på en krise/ katastrofe situasjon , forklarer Stokvik. Det koster mindre å forberede seg med kunnskap og øvelser enn å forsøke å sette inn tiltak etter at katastrofen/krisen inntreffer.

Navnet til prosjektet “Beredskapslaboratorium Finnmark” springer ut fra en ide politimester Ellen Katrine Hætta fikk når hun så behovene for økt kompetanse og samarbeid blant de som jobber med sikkerhet og beredskap til daglig, bedrifter og ikke minst frivillige.

Nylige kriser i Øst-Finnmark er eksempelvis flyktningsituasjonen i 2015 og den pågående pandemien. Beredskapslaboratorium FInnmark vil høste og videreformidle erfaringene fra disse og andre hendelser som kan – og sannsynligvis vil skje igjen.

– Vi ser at aktiviteten i Barentsregionen øker i forbindelse med issmeltingen i nordøst-passasjen; interessen for en kortere eller alternativ transportrute mellom Asia og vesten har blitt større de siste årene, forteller Stokvik. I tillegg er Sør-Varanger og Finnmark, med sine kystlinjer, et naturlig knutepunkt mellom Norge, Europa og Russland. Dette åpner opp for nye muligheter, men også for nye utfordringer. Det er fordelaktig å komme disse i forkjøpet. 

I Beredskapslaboratoriumet skal det settes sammen mye kompetanse fra både offentlig og privat sektor. Blant annet består styringsgruppen av medlemmer fra Politiet, Sør-Varanger Utvikling, Kystverket og Nordkapp maritime fagskole. I tillegg opprettes det en referansegruppen som består av Øst-finnmark Regionråd, Fylkesmannen, NHO reiseliv og Kirkenes næringshage.
Selve prosjektgruppen består av medlemmer fra Nordlab, Nord universitet og Center for High North logistics. Stokvik begrunner dette med:  “For prosjektet som helhet er det viktig å ha medlemmer som representerer et bredt spekter av kompetanse og erfaring”

Snart kursstart

På grunn av korona-pandemien må også “Beredskapslaboratoriet Finnmark” drive kriseledelse og gjøre endringer i driften. Det innebærer at fysiske samlinger er avlyst og møter blir i stedet gjort virtuelt. Prosjektgruppen har allerede sett behov for krisehåndtering, og vil derfor opprette et tilbud til en av de meste rammede næringene.

– Det er en kjensgjerning at reiselivsnæringen har blitt hardt rammet av COVID-19, derfor har vårt planlagte kurs i innovativ kriseledelse blitt fremskyndet med planlagt oppstart  2. juni, forteller Stokvik. Der vil reiselivsnæringen bli prioritert. Det planlegges videre kompetanseheving innenfor både privat og offentlig sektor.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet