Ledig stilling: Ønsker du å bidra til lokal og regional utvikling?

 • Arbeidsgiver: Sør-Varanger Utvikling AS
 • Stillingstittel: Prosjektkoordinator
 • Frist: 09.08.2020
 • Ansettelsesform: Engasjement

Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) søker etter ny ansatt i stillingen “Prosjektkoordinator”.

Vi søker en person med sterke faglige kvalifikasjoner som ønsker å bidra til lokal og regional utvikling. Du må være en person som evner å balansere administrativt internarbeid med aktivt prosjektarbeid, og gjennom dette bidra inn til det kollektive løftet for å nå framtidige mål.

I stillingen vil det ligge følgende ansvarsområder og oppgaver:

 • Prosjektledelse og –koordinering, med føring og kvalitetssikring av løpende prosjektregnskap
 • Utøve enkle regnskapsanalyser
 • Bidra til at SVU utøver god forvaltningsskikk, og utøver rutiner og retningslinjer i henhold til lover og regler
 • Bistå ledelse og styret til å koordinere funksjoner og oppgaver etter SVUs dynamiske behov
 • Oppsøkende og oppfølgende virksomhet inn mot relevante bedrifter og institusjoner
 • Fange opp og utvikle nye prosjekter gjennom aktivt og oppsøkende arbeid, i skjæringspunktet mellom næringsomstilling og samfunnsomstilling
 • Koordinere, bistå og lede SVUs prosjektportefølje, slik at porteføljen blir forvaltet og ivaretatt på en god måte
 • Bidra til å utvikle og kommunisere SVUs merkevare
 • Være proaktiv og bidra til at SVU når sine overordnede mål
 • Generelle forfallende administrative oppgaver og rapporteringer

Krav til søkere:

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • Dokumenterbar relevant erfaring kan til en viss grad veie opp for manglende utdanning
 • En iboende nysgjerrighet, og evne til å lære nye ting
 • God gjennomføringsevne
 • Lyst og evne til å arbeide med administrative oppgaver, samt utvikling og kontinuerlig forbedring av tjenester og prosesser
 • Evne til å utvikle prosjekter, samt lede og gjennomføre disse 
 • Forståelse av offentlig forvaltning, samt mulighetsrommet som ligger i dette
 • Må evne å jobbe systematisk og analytisk
 • Må kunne samarbeide i team og i ulike nettverk, men samtidig evne å jobbe selvstendig
 • Må være løsningsorientert og se muligheter framfor problemer
 • God kjennskap til bruk av sosiale medier
 • Må være fleksibel, og ved spesielle tilfeller jobbe kvelder og helger når det kreves
 • Høy arbeidskapasitet og vilje til å “gå den ekstra mila” for å komme i mål
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet vil være en fordel
 • Et brennende ønske om å bidra til utvikling både lokalt og regionalt
 • Vilje og evne til å kunne sette seg inn i og etterleve de til enhver tid gjeldende retningslinjer SVU må forholde seg til

Vi trenger en som kan være med å drive fram SVUs prosjekter, samtidig som de interne funksjonene ivaretas fram til den planlagte avslutningen senhøsten 2022. SVU er en dynamisk og framoverlent organisasjon, og som ansatt vil du være med å utvikle selskapet og bidra inn i relevante prosjekter. Det ligger gode muligheter for karriereutvikling og -påfyll for den rette kandidaten. SVU vil tilby betingelser basert på aktuelle kvalifikasjoner. Personlig egnethet vektlegges. 

En eventuell ansettelse vil skje så raskt som mulig dersom vi finner rette kandidat, og det er ønskelig med tiltredelse på sensommeren eller tidlig høst.

Vi behandler søknader forløpende for å sikre en effektiv og rask prosess, og anbefaler aktuelle søkere å være tidlig ute. Eventuelle intervjuer vil gjennomføres umiddelbart etter sommerferien.

Gitt at arbeidsstedet er Sør-Varanger vil det også fordre at en har bo- og oppholdssted i kommunen. Med sitt levende og allsidige idretts-, kultur og friluftstilbud er Sør-Varanger et fantastisk sted å bo, og du vil for tiden kunne oppnå ettergivelse av studielån til Statens lånekasse etter gjeldende reglement, samt lavere skatt. Sjekk gjerne ut Spreng Grenser – en blogg om hvordan det er å bo og leve i Sør-Varanger. Link: https://sorvarangerutvikling.no/spreng-grenser/

Om arbeidsgiveren

SVU skal drive omstillingsarbeidet i Sør-Varanger kommune i henhold til omstillingsplanen vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Organisasjonen er midlertidig og har et tidsperspektiv på 6 år, fra juli 2016 til november 2022, og opererer med årlige handlingsplaner som vedtas av kommunestyret.

Send din søknad til

kenneth@svu.as

innen 09.08.2020

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet