I styringsgruppa for prosjektet sitter Filip Dalmeyer (f.v.), prosjektleder Rune Nordhus, Finn Helge Lunde, Fred Fiskebeck, samt Sør-Varanger Utvikling. Foto: Silje Kvammen.

Tar steget videre med Tivoli North 2.0

Opptil kr. 208.560,- ble i sommer innvilget til forprosjektet Tivoli 2.0. Visjonen er å skape et engasjerende miljø, en kultur for innovasjon og nyetableringer i Kirkenes, som på sikt kan skape nye kompetansearbeidsplasser og nye næringer, samt bedre utnyttelse av teknologi og innovasjon for tradisjonelt næringsliv.

Prosjektet går ut på å utvikle et permanent vertskap på Tivoli North, for igjen å skape flere aktiviteter, ivareta brukere og håndtere kommunikasjon ut til nettverk av medlemmer og samarbeidspartnere. I tillegg ønskes det å skape en arena for ulike bedrifter og brukere for å kunne markedsføre seg og sine tjenester og produkter, forteller prosjektleder Rune Nordhus.

Vår forretningside er å tilby fasiliteter og nettverk, samt skape aktiviteter som skal gjøre det enklere og motiverende for de som ønsker å starte egne bedrifter, og gjennom kunnskap og nettverk bidra til at nyetableringer blir til suksessfulle og bærekraftige bedrifter.

Etter snart fire års drift har de en klar formening om hva som har vært suksess faktorer, og hva som trengs ytterlige bearbeiding. Tivoli North har oppsummert fem satsingsområder som da har kaldt Tivoli 2.0.

De skal jobbe med videreutvikling av et vertskap, få på plass Booking/Betalingsløsning/markedsplass, satse på markedsføring, sosiale arrangementer, flere arrangementer ved samarbeid med ulike fag/kompetanse-miljøer, samt nettverks bygging.

Bygges på suksessfaktorene

Prosjektleder Rune Nordhus jobber for firma Attraktivt Sentrum og er leid inn av styret til Tivoli North for å utvikle Tivoli North til neste fase.

-Vi har egentlig tatt utgangspunktet i den første forretningsplanen Tivoli hadde i 2015-2016 og sett på hva som ble suksessfaktorer og forsøkt å få mer liv rundt det. Arbeidstittelen var Tivoli 2.0 som er en neste versjon av det Tivoli er nå. Vi jobber med å ta rollen som en eventplass, og fokusere på hva det er som gjør at folk ønsker å starte for seg selv.

-Vi er jo et kontorfellesskap i bunnen, og vi ville bygge litt mer miljø rundt det, som også var bestillingen fra styret.

De begynte da å drodle litt rundt det for å se på hva som har vært populært og da sett at de trenger et attraktivt arrangementstilbud for alt fra småkurs, til vaffelfredager, gründerkurs og slikt.

-Det er det som har lyktes med å dra publikum til Tivoli North, forteller Nordhus. Og er det vi nå forsøker å utvikle videre og forsterke, enkelt forklart.

Ny stilling

For å skape dette til noe varig blir hoved behovet at Tivoli North får et fast vertskap, altså en person som jobber for Tivoli for å fremme Tivoli sine interesser.

-Det er litt av nøkkelen å finne en måte å klare å skape nok inntekter slik at vi kan lønne en person, være seg en 100% stilling eller en deltidsansatt.

Det andre målet er at den stillingen skal få nok oppgaver slik at de skal kunne lønne den personen.

-Nåværende situasjon på Tivoli er at de som leier kontorplass, jobber mye på dugnad for å få ting til å gå rundt, og da blir det liksom værende på ett nivå. For å ta det et steg videre, er vi avhengige av å ansette en person som kan ta den oppgaven. Vi må derfor finne noen næringsveier og måter å finansiere en stilling, vi ser for oss kanskje en halvstilling nå i starten som kan bli til en fulltids etter hvert.

Om de skal leie inn denne stillingen fra en ekstern tjeneste, eller innad miljøet er foreløpig uklart.

– Med litt drahjelp til et vertskap har jeg stor tro på at det kan gå fort å utvikle planene for en stilling. Hvis vi tilrettelegger riktig for de gründerne som knytter seg opp mot Tivoli North, vil det også bli behov for enda flere arbeidsplasser. Knytter man f.eks til seg et firma som har kraftig vekst, vil jo ringvirkningene også bli mange arbeidsplasser.

Gjennom Tivoli Norths aktiviteter er målet å motivere de som «sitter hjemme» med gode ideer til å ta steget videre og satse fra trygge og vante omgivelser til å bli grundere selv. Og er ideen god nok, så kan det bli så mange arbeidsplasser som helst.

Etter planene skal prosjektet vare ut 2020.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet