Dag Norum ved Visit Kirkenes. Foto: Silje Kvammen

Reiselivsnæringen får hjelp til å handle raskt

Med prosjektet «Kirkenes Back in Business», har Visit Kirkenes organisert seg sammen med reiselivsnæringen i Sør-Varanger, og oppnådd et samarbeid om hva man skal gjøre når tida er inne for å starte opp som normalt igjen.

Den 11. mars sluttet det å komme turister til Kirkenes, og bedriftene ble da veldig bekymret for hvor lang tid det ville ta og hvilke følger det ville få for dem. Man begynte da ganske raskt med å finne ut hvordan man skulle løse den nye hverdagen, og det ble rettet et ønske fra bedriftene at Visit Kirkenes skulle ta en rolle for å gjøre noen tiltak som kunne få turistene tilbake. Visit Kirkenes har engasjert noen i næringen som skal jobbe med dette. Dag Norum forteller om prosjektet.

-Sør-Varanger utvikling og Sør-Varanger kommune har gitt oss ressurser slik at vi kan kjapt kan sette i gang med gode tiltak når vi tror at det kan ha god virkning og på den måten få reiselivsnæringen raskt oppe å gå igjen, sier Dag Norum.

«Kirkenes Back in Business» er et prosjekt som har til hensikt å bidra til at turistene kommer raskere tilbake når forholdene ligger til rette for det. Reiselivsnæringen har funnet måter å samarbeide på for å gjennomføre akkurat det.

-Det er viktig å få noen ekstra ressurser til å jobbe med ting som vi må få på plass. Noen av disse tingene er jo saker som vi kan ha nytte av, Covid-19 eller ikke. Når det kommer til arbeidet med markedsføring av de ulike turistnæringene i kommunene, så er det bedriftene selv som har hatt ansvaret for det. Men i tiden før sommeren så man at dersom det kom noen nordover, så var det nordmenn og kanskje noen finske turister. Og at det da kunne være lurt å gjøre noen markedstiltak som man samarbeider om, og det var det reiselivsnæringen også ønsket. Politikerne ga også klarsignal om at dette var noe de ville støtte. Derfra laget vi et prosjekt hvor vi ba om ressurser til å jobbe i fellesskap for å få gjestene tilbake når tiden var moden for det, sier Norum til Sør-Varanger Utvikling.

Oppdatert informasjon og nytt filmmateriale

Det prosjektet har brukt mest kroner på hittil, er å oppdatere informasjon på nett, både egen informasjon og det som ligger ute på andre webportaler, også har det blitt produsert filmmateriale som markedsfører Sør-Varanger.

-Vi kjøpte oss inn i en nord-norsk kampanje i vår som var rettet mot å få nordmenn til å reise hit. Vi har også jobbet med å få oppdatert den informasjonen som er om Kirkenes og Sør-Varanger på hjemmesidene til Visit Norge og på Nordnorge.com. som er de organene som kan markedsføre landsdelen. Men vi har også en del andre tiltak på gang og har blant annet deltatt på en salgsmesse for turistnæringen over nett, forteller Norum.

Restriksjonene utfordrer

Den store utfordringen fremover er at det er begrensninger på reisevirksomhet og flytilbud, og det at færre reiser med Hurtigruten er også en faktor. Hurtigrutepassasjerer utgjør 20 % av de som kommer hit og legger inntektsgrunnlaget. At grensa til Finland tidvis har vært stengt er også noe de ser på som en utfordring.

-Finland er i samme situasjon som Kirkenes, spesielt da Lappland, som prøver å få til en korridor nordover for å kunne sluse inn Nordlysturister, til tross for restriksjoner. Men det er uvisst om det kan ha noen effekt for oss.

Bedriftene har nå en vanskelig avvenning, de er nødt til å jobbe langsiktig, for når alt kommer tilbake må de være på plass og da kan man ikke stenge ned alt nå. -Dersom man stenger ned alt også åpner butikken når turistene kommer tilbake, da tar det nærmest et år før bedriftene kommer seg 100% tilbake. Så de må være til stede, samtidig som at de ikke har ressurser til å være til stede i like stor grad. Alt er i en type avvenning hvor veldig mange av bedriftene har veldig lav aktivitet nå, men vi håper og tror på en løsning snart og da står vi beredt.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet