– Et idrettsfaglig kompetansesentrum

Kirkenes Idrettsforening har fått innvilget opptil kr. 203 200,- til forprosjektet Idrettens Hus.

KIFs prosjekt ønsker å fremme en visjon om et idrettsfaglig kompetansesentrum til Sør-Varanger. Katharina Bartsch, som er avtroppende administrativ leder i klubben, forteller at evalueringen av forstudiet viser at det er behov for et slikt hus.

– Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger. KIF-huset som det står i dag oppfyller ikke lenger de kravene et moderne idrettshus stiller. Det er gammelt, slitt og for lite. Hvis man vil bygge noe ved aktivitetsparken, hvorfor ikke tenke større og samle kompetanse og ulike idretter istedenfor kun et klubbhus, sier Bartsch.

Et bygg for virksomheter som driver med idrett og helse

KIF vil være en bidragsyter til å samle bedrifter og aktører med idrett og helse som profil.

– Et Idrettens Hus vil være med på å skape kompetanseøkning innen idrettsfag, idrettsadministrasjon og ikke minst folkehelse, forteller Bartsch.

Prosjektgruppen mener senteret vil kunne bidra til bolyst og gjøre byen attraktiv som “idrettsby”. De mener også at etablering av et Idrettens Hus vil tiltrekke til seg nye aktører og gi idrettsinteresserte ungdommer mulighet til å bli i kommunen. Gjennom å samle flere helserelaterte aktører på et sted, vil det styrke bedriftene, både med tanke utvikling og langsiktig vekst. Prosjektet vil også utrede mulighetene for etablering av idretts-SFO, idrettsbarnehage og E-sport-fasiliteter.

– Vi ser for oss at de som etablerer seg i Idrettens Hus har en virksomhet som kan bidra til å styrke den totale profilen, sier Bartsch.

Vil på sikt skape flere arbeidsplasser

Kirkenes Idrettsforening har engasjert Pål Haldorsen som fagkonsulent i prosjektgruppen. Han har bred erfaring fra byggbransjen.

-KIF har et veldig bredt nettverk innen bygg og idrett, og dermed flere som jobber konkret med prosjektet. Vi er i dialog med aktører og har jevnlige gruppemøter. Det skjer mye møteaktivitet og utredningsarbeid, sier Katharina Bartsch.

Med Idrettens Hus som et kompetansesenter, mener prosjektgruppa det blir behov for arbeidskraft til å drifte bygget.

– Vi ser på sikt for oss to til tre stillinger i KIF og at huset vil ha et potensiale på opptil ti nye arbeidsplasser. Det er fortsatt en lang vei å gå, og vi trenger stadig nye perspektiver og syn på ting. Vi i KIF er utrolig takknemlig for at SVU støtter prosjektet slik at vi kan hente inn riktig fagkompetanse, avslutter den avtroppende administrative lederen.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet