Vil bruke sjømat fra Varanger til å skape vekst i Bugøynes

Den Salte Åker AS har fått innvilget opptil kr. 125 000,- til forprosjekt.

– Vi skal utvikle en forretningsplan for produksjon, salg og markedsføring av høykvalitetsprodukter av sjømat fra Varanger. Verdiskapningen skal hovedsakelig basere seg på tilgjengelig råstoff fra lokal fiskeflåte, samt oppdrettsarter, sier prosjektleder Øyvind Seipæjærvi. 

Prosjektgruppen, som består av Erling Haugan fra Rantind AS, Jan-Børre Johansen fra Lerøy Aurora AS og Øyvind Seipæjærvi, har laget en oversikt over utviklingen i antall arbeidsplasser på Bugøynes de siste 20 årene. Mens fiskeflåten vokser, viser tallene en dyster utvikling for virksomheten på land. Prosjektlederen er bekymret for nedgangen i fiskevirksomheten i Bugøynes.

– Nedgangen er størst innenfor videreforedling av fisk. I år 2000 var det 26 årsverk i slik virksomhet. I fjor var det bare fem igjen, informerer Seipæjærvi.

Ønsker å gjøre noe med fisken på land

Vi skal ikke satse på produksjon av stort volum, til det er råstofftilgangen for usikker.  Vi skal satse på småskala-produksjon, og skape to til fire helårige arbeidsplasser.

Markedene vil være lokalmarkedene i Øst-Finnmark, samt markedsnisjer på Nordkalotten. Den Salte Åker er godt i gang med å bygge et samarbeid med sjømataktører i Nord-Finland.

– Her har dessverre koronaen satt et hinder for oss, men så snart det blir mulig, skal vi få i gang prosjektet igjen, forteller en spent Seipæjærvi.

Vil lokke par til Bugøynes

Det er fiskeriene som er hovedgrunnlaget for all virksomhet i Bugøynes, og det er derfor viktig med rekruttering.

– Å få et eller flere par til Bugøynes vil gi ringvirkninger til samfunnet. Vi ønsker å tilby tilflytterne jobb innen videreforedling av fisk. De kan jobbe sammen, har de barn vil disse fylle barnehage/skole. Etablerer flere par seg, vil det gi vekst i samfunnet vårt, som på sikt igjen vil kunne gi desto flere arbeidsplasser, avslutter Seipæjærvi.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet