– Ønsker å hjelpe nyetablerere med å lykkes

Orinor har fått innvilget inntil kr. 344 000,- til forprosjektet “Etableringspakken for morgendagens arbeidsplasser “.

Prosjektet som har blitt et resultat av de gode erfaringene fra Design Region Barents, skal styrke kompetansen til personer med forretningsidéer og personer som nylig har startet egen bedrift.

– Vi skal gjøre dette ved å tilføre ressurser til etablererne via mentorer, etablererkurs, og en arena for nettverksbygging. Et annet punkt er at det ligger en mulighet for ressurspersoner i næringslivet til å bidra inn i prosjektet som investorer, mentorer eller på andre måter for å styrke etablererne. Vi håper dette gir en vinn-vinn situasjon for ressurspersoner og etablererne i form av å skape et mer yrende lokalt næringsliv, forteller prosjektleder Preben Einvik.

Inspirert av nyetablerte bedrifter med gode forretningsidéer

Utfordringen som Orinor forsøker å løse er at mange personer sitter inne med en forretningsidé, og flere nyoppstartede bedrifter dessverre går konkurs i løpet av de første fem årene.

– Vi ønsker å hjelpe folk med å realisere potensialer i deres forretningsidé. Vi drar med oss de gode erfaringene og tilbakemeldingene fra Design Region Barents, og er veldig takknemlig for alle som har deltatt der og gitt oss tilbakemeldinger. Vi ønsker å øke sjansen for at nyetablerte oppnår sin drøm om en økonomisk bærekraftig bedrift, sier Einvik.

Har flere samarbeidspartnere

Orinor har Sør-Varanger Utvikling, Alta kommune og Troms- og Finnmark fylkeskommune som finansielle partnere. I tillegg er Tivoli North en ressurspartner.

– Vi er veldig glade for at Tivoli North kan hjelpe til med sin kompetanse. De har også kjennskap til en del av gründerspirene i Kirkenes, forteller Einvik.

Sikter på å skape flere nye arbeidsplasser

Målet for prosjektet er at det skal gagne samfunnet med flere vellykkede bedriftsetableringer og dermed flere arbeidsplasser.

– Vi har fokus på å gjennomføre workshops for oppstart av ny bedrift, etablererkurs, seminarer og mentortilbud. Disse aktivitetene mener vi vil styrke etablererne og på sikt bidra til flere arbeidsplasser, avslutter Preben Einvik.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet