– Vi har klart å skape vekst i Bugøynes

Gjennom satsing på økt verdiskapning innen sjømatnæringen og par-rekruttering, har prosjekteier Direkte Markedsføringsbyrå AS sammen med Erling Haugan og Terje Buljo lyktes med å skape vekst i Bugøynes.

– Prosjektet har gått over all forventning. Vi har hatt flere møter med fiskere og fiskeribedriftene i Bugøynes for å drøfte hvordan man kan skape nye helårige arbeidsplasser. I et fiskevær er det  lettere å skaffe jobb til mannen, men vi må også ordne jobb til kona, forteller prosjektleder Øyvind Seipæjærvi.

Vil satse på unge fiskere

– Januar 2020 deltok vi sammen med Norway King Crab på en yrkesmesse i Kirkenes for å rekruttere ungdom til fiskeryrket. Vi ville «Make Bugøynes Great Again». Her kom vi i kontakt med Nav og utviklet sammen et program som skulle gi unge muligheten til en arbeidspraksis som fisker. I høst hadde vi den første «kandidaten» om bord i en Bugøynes-båt i 6 uker, og flere vil komme i løpet av våren, sier Seipæjærvi.

Prosjektgruppa har god kontakt med andre fiskerikommuner i Finnmark, blant annet Måsøy, Gamvik og Båtsfjord kommune.

 – Også de sliter med nyrekruttering til fiskeriene. Et av tiltakene som disse kommunene har satset på, er å ha en egen egnesentral.  En egnesentral skaper flere arbeidsplasser, og er også et rekrutteringssted for unge fiskere.

Økt aktivitet har fått “snøballen” til å rulle

Prosjektgruppa er strålende fornøyd med resultatene som har kommet ut av prosjektet. I løpet av forstudie har bygda fått fem nye fiksere. I tillegg har Lyderfisk AS etablert seg i bygda i 2020, og åpner i vinter nytt mottak for fisk og skalldyr. Bugøynes Fiskeriservice AS etablerte høsten 2020 en egnesentral, som vil være i gang for fullt i løpet av 2021.

-Vi ser allerede gode resultater av samhandlingen mellom fiskere og sjømatnæringen i bygda.  De nye satsingene vil gi flere helårige arbeidsplasser, og vi krysser fingrene for at unge par vil etablere seg i Bugøynes, avslutter prosjektlederen.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet