Ønsker å styrke næringslivet i regionen

Etter at næringshagefunksjonen i Kirkenes Næringshage formelt ble besluttet avviklet i fjor vår, har Kirkenes Næringshage søkt om kr. 284 000,- til en forstudie. Sør-Varanger Utvikling har bevilget prosjektmidler for å starte arbeidet med etableringen av Kirkenes Næringsforening (KN).

Det ble nedsatt en styringsgruppe i juni 2020 med Silje Celius, Anne Wikan, Yngve Labahå, Hans Hatle og Thor Morten Bråteng. Nå i januar ble selskapet formelt etablert med de samme personene i det nye styret.

-Vi har gjennom denne perioden hatt en god intern prosess, både i styringsgruppen og mot næringslivet, men har også hatt flere møter med Sør-Varanger kommune og Sør-Varanger Utvikling. Med det som bakteppe har vi lagt et foreløpig grunnlag for hvordan vi ser for oss at Kirkenes Næringsforening skal kunne bidra til utviklingen av næringslivet, forteller Bråteng.

Vil styrke næringslivet

– Foreningen skal fremme næringslivets interesser og forberede oss på fremtiden. For å få til dette må vi fokusere på kompetansen i det lokale næringslivet, hvor særlig den digitaliseringen som nå skjer, må bli en naturlig del av utviklingen vi nå står i. Næringsforeningen skal også kunne tilby det beste og viktigste nettverket i regionen gjennom ulike arrangementer, kursing og samlinger for medlemmene. Vi vil sette bedrifter i kontakt med hverandre og tilrettelegge for samarbeid, synergier og nye relasjoner og idéer.  Gjennom et styrket omdømme og god tilrettelegging skal vi skape attraktivitet innenfor næringslivet i kommunen. Kirkenes skal og må tiltrekke seg nyetableringer, nye innbyggere og mer kompetanse, sier en engasjert styreleder

Ønsker å samle kreftene i regionen

Kirkenes Næringsforening ønsker å ivareta det næringspolitiske.

-Vi skal ha jevnlige møtepunkt med kommuneadministrasjon og politikere. For gjennom en god og konstruktiv dialog mellom offentlig og privat sektor, skapes gode rammebetingelser for næringslivet, meddeler Bråteng.

Foreningen skal jobbe for næringsarealer, god infrastruktur, urbane kvaliteter, gode utdanningsinstitusjoner, gode planverk og et mest mulig friksjonsfritt og konstruktivt møte med offentlig sektor.

– Vi vil ta vertskapsrollen og i mange tilfeller være førstetouch for politikere, bedrifter, ambassader/diplomati og utenlandske delegasjoner som søker forretningspartnere i regionen. Vi skal samle de lokale kreftene når det dukker opp muligheter for regionen, forteller Bråteng.

Samspill mellom de ulike næringsaktørene

-For å engasjere og derigjennom styrke bedriftene og utvikle nye ideer, har vi sett for oss og etablere noe vi har kalt Fagråd. Vi har allerede to slike bedriftsklynger som har organisert seg; Visit Kirkenes og Handels- og servicenæringen. Vi håper selvfølgelig å få de med i Kirkenes Næringsforening, sier Thor Morten.

-Kanskje kan Visit Kirkenes som i dag består av reiselivsbedrifter, jobbe sammen med kreative næringer som f.eks. Samovarteateret, Pikene på broen og Galshcjødt Design. Eller innenfor teknologi; Kanskje Norsk test, Barel, Prodata, Gamnes og Bror, Cisco, Nibio og Kirkenes sykehus kan finne sammen og derigjennom styrke hverandre? Hva med matproduksjon? Lerøy, Norway King Crab, Øverli Ost, Pasvik Fisk, Finnmarksrøya, bønder og fiskere. Disse aktørene vil kanskje dra nytte av et samspill med restauranter og spisesteder, spør Bråten og legger til:

– Slike arenaer kan gi grobunn for nye produkter og nye markeder. Ved å lære hverandre å kjenne og skape fellesskap gjennom felles utfordringer, vil det kunne gi inspirasjon til utvikling og omstilling i den enkelte bedrift. Samarbeid stimulerer oss og for hver bakketopp vi kommer over vil vi se nye muligheter.

Ansettelse av daglig leder

For å få til dette samspillet er Kirkenes Næringsforening nå i en prosess for å rekruttere daglig leder. En daglig leder som må evne å engasjere næringslivet og også initiere og stimulere til aktivitet.

– Vi har tro på at arenaer som frokostmøter, felles prosjekter, kurs og seminarer med engasjerte bedrifter, vil skape gode relasjoner som kan gi både interessante og lønnsomme resultat, avslutter den fremtidsrettede styrelederen.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet