Vil lage finsk-norsk informasjonskanal for Øst-Finnmark

Med Kirkenes.fi vil Anna gjøre Sør-Varanger mer kjent og tilgjengelig for turister fra hele Finland.

Da prosjektleder Anna Lankinen jobbet på Grenselandsmuseet sommeren 2020 ble hun oppmerksom på hvor mange finlendere som stakk innom.

– Strømmen av finske turister var noe jeg la merke til. Det kan virke som om koronaen har gjort at flere turister velger å kjøre på ferie i egen bil, og at Sør-Varanger er et populært reisemål. Det jeg la merke til var at turistene hadde et behov for å vite hva Kirkenes og resten av kommunen kunne tilby dem. Hvor de skulle gå for å få informasjon, og få det på sitt eget språk, sier Lankinen.

Vil gjennomføre flere markedsundersøkelser

Hun forteller videre at planen er å snakke med både turistaktørene i Sør-Varanger kommune og med målgruppen: De finske turistene.

– Jeg vil lage markedsundersøkelser som skal finne ut om det er behov for denne informasjonskanalen. Utviklingen av nettsiden Kirkenes.fi er allerede i gang, og når den er oppe og går, vil det også gi oss en pekepinn på hvorvidt interessen er der.

Fra forprosjekt til nye arbeidsplasser

Hovedmålet med forprosjektet er å lage en plan på hvordan drive prosjektet som en lønnsom bedrift. Det skal i tillegg til å gjennomføre intervjuer og markedsberegninger også utarbeides budsjett.

– Jeg har stor tro på at det er et marked for vårt virke og at Kirkenes.fi kan være et bindeledd mellom norske og finske turistaktører. Kirkenes.fi skal bidra til at turistaktørene i Sør-Varanger skal få flere turister og mer å gjøre, noe som igjen kan skape nye arbeidsplasser. Sør-Varanger vil også bli en mer attraktiv kommune, hvis vi nå velger å skape et tett samarbeid sør-vest og ikke bare mot øst, avslutter prosjektlederen.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet