Ka skjer?

Et utvalg små og store saker som vi har vært opptatt av i uke 9.  

Solcelle på rådhuset  

I starten av uka kunne vi lese i både Sør-Varanger Avis og iFinnmark at Sør-Varanger kommune ønsker å delta i et pilotprosjekt som skal teste ut solcellepanel på Rådhus-taket. Solcelleprosjektet stammer ut fra vårt uformelle smart citynettverk, der ulike ideer innenfor teknologi, bærekraft og gode løsninger for samfunnet har blitt diskutert. 

Artiklene har dessverre fått noen faktafeil. Vi vil komme tilbake med detaljer ettersom prosjektet eventuelt skrider fram, men for de spesielt interesserte kan man se til https://www.solenergi.no/solstrm for nøkkeltall og begreper. Det er disse nøkkeltallene vi (SVK, SVU, VKE) har lyst å utforske i vår region for å finne ut om solceller har noe for seg.

Senest i januar i år var det en artikkel i NRK der forskere anbefalte mer bruk av solceller i Arktis – prosjektet på Rådhuset er et prøveprosjekt for å lære mer og se om det faktisk er et poeng.  Det er ikke gjort noen beslutninger om investeringer, men budsjettsummene er brukt for å søke Miljøstiftelsen om finansiering. Dersom det blir avslag på søknaden, er det ikke sikkert prosjektet blir ført videre. 

I Sør-Varanger Utvikling heier vi fram prosjektet, noe vi mener vi har gode grunner for å gjøre. Vi ser at dersom det blir vellykket, vil Varanger Kraft kunne utvikle flere arbeidsplasser, og kunne tilby nye løsninger rundt denne typen teknologi. Dessuten vil det kunne påvirke anbudspolitikk og få aktører til å se nytten av solcelle i privat og offentlig eiendomsutvikling. 

Presentasjonsteknikk som tema på Gründerklubben  

På onsdag arrangerte vi gründerklubb for tredje gang. Etter innspill fra deltakerne inviterte vi Bente Andersen fra Samovarteateret til å gi gründerne kurs i presentasjonsteknikk. En engasjert gjeng møtte opp og fikk stort utbytte av minikurset. Tusen takk til Bente!!  

Ønsker du å delta på gründerklubben kan du sende en e-post til marie@svu.as.  

Skjer på kontoret?  

Gode erfaringer med å drive prosjekt

På tampen av forrige uke avsluttet vi en ringerunde til alle prosjektene vi har støttet siden oppstart, og som har levert sluttrapport. Vi fikk intervjuet nesten 40 aktører, som har hatt ett eller flere forstudier og/eller forprosjekt inne hos oss. Formålet var å kartlegge status for prosjektene i dag og rapportere om nye arbeidsplasser. Mange aktører hadde måttet utsette eller legge prosjektene sine på is som følge av koronapandemien, mens andre hadde gjort seg ferdig med prosjektene.  

En gjengs oppfatning fra de vi snakket med var at det å drive prosjekt har vært lærerikt for bedriften, og interessen for innovasjon og nytekning hadde vokst. Vi takker alle som tok seg tiden til å svare på spørsmålene fra oss.  

Sommerjobb i SVU  

Denne uken startet vi annonseringen etter sommerstudent til SVU. Vi ønsker en til to studenter som har interesse for å jobbe med omstillingsarbeid, utvikling, innovasjon og entreprenørskap. Som sommerstudent hos SVU vil mulighetene være mange for å jobbe selvstendig med spennende prosjekt og få yrkesrelevant erfaring. Vi oppfordre andre bedrifter i Sør-Varanger til å ta inn sommerstudenter!   

Blogginnlegg om det å være ung i Sør-Varanger  

Og til slutt, hvis du ikke har fått det med deg, bør du lese blogginnlegget som gjengen i ungdomsbedriften Direkte markedsføring har skrevet om det å være ung i Sør-Varanger. Innlegget kan du lese her: – Vi savner ingenting – Sør-Varanger Utvikling (sorvarangerutvikling.no)  

Vi i Sør-Varanger Utvikling ønsker alle en god ny uke!  

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet