Ka skjer?

Et utvalg små og store saker som vi har vært opptatt av i uke 10.   

Kvinnelige gründere i Sør-Varanger  

Med 8. mars som innledning til uka er det naturlig å starte ukas oppsummering i samme spor. Vi vil framsnakke alle kvinnelige foretakseiere i Sør-Varanger. På landsbasis er det fortsatt flest menn som starter foretak, men antallet kvinner øker. 

I Sør-Varanger mener ser vi en positiv trend. Vi kommer stadig i kontakt med nye aktører som ønsker å utvikle en forretningside eller starte egen bedrift. Mange av disse er kvinner, noe som blir tydelig gjennom de som møter opp på gründerklubben og deltakelsen på Orinors etablererskole, som startet opp denne uken. Samtlige åtte deltakere er kvinner. Kvinner som enten allerede driver egne foretak eller som ønsker å lære mer om det å utvikle sin forretningside.  

Regjeringens handlingsplan for kvinnelige gründere fra 2019 er skrevet for å få flere kvinner til å starte bedrift. Handlingsplanen har 13 konkrete tiltak, som har til hensikt gjøre det enklere å starte bedrift og få den til å vokse. Planen er i hovedsak en kartlegging av tingenes tilstand, med forslag til tiltak.  

Vi ønsker å gi dere kvinner som går rundt med en god forretningside noen tips. Vi har spurt gründer og innehaver av fotostudio Vakre Øyeblikk, Silje L Kvammen om å gi noen råd på veien:   

  1. Hopp i det. Du får aldri vite om ideen din er noe å satse på hvis du ikke prøver. Du vil ikke angre på det, men heller angre på at du ikke prøvde. Hvis du i en tidlig fase ser at prosjektet ikke er verdt å satse på, tror jeg det er viktig at du ikke tar det som et nederlag. Har du fortsatt et genuint ønske om å drive for deg selv, kan du forsøke å se på andre ideer eller gjøre litt om på det opprinnelige konseptet. Som gründer tror jeg det er viktig å være ydmyk ovenfor din egen forretningside.  
  1. Bruk ressursene som finnes. Jeg vil anbefale alle som skal utvikle en forretningside om å bruke de ressursene som vi har her i Sør-Varanger, som rådgivning, mulighet for å søke om tilskudd, deltakelse på workshops og andre tilbud – og gjøre det tidlig.  Ting faller mer på plass gjennom å gå slike løp, og du får en bedre struktur til å drive eget foretak.   
  1. Bygg opp nettverk lokalt. Det er viktig å bruke tid på å bygge nettverk i starten. Nettverket ditt får du bruk for i mange sammenhenger; de kan hjelpe deg, komme med innspill og være gode sparringspartnere. Du lærer mye og kan utvikle gode samarbeid gjennom å dele ideer med andre.  

Avslutningsvis, i likestillingens navn, så vil vi si at vi gjerne vil ha flere mannlige deltakere til gründerklubben vår. Ønsker du å delta, kan du sende en e-post til marie@svu.as eller bare sende oss en melding på Facebook.  

Politiske møter  

I fjor inviterte vi alle de politiske partiene som har representanter med i kommunestyret i Sør-Varanger til en samling, der vi skulle fortelle om oss selv og våre innsatsområder, og for å få innspill til ting vi bør satse på. Møtet måtte avlyses som følge av koronanedstengingen. Nå, med ny strategi og handlingsplan klar, har vi startet jobben med å kalle inn ett og ett parti til møte. Denne uken har vi snakket med Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.  

Vi ble tatt godt imot i begge leire og synes det er hyggelig at så mange engasjerer seg i det vi holder på med. Vi tar med oss gode innspill, som blant annet gikk på økt fokus på gründere, rekruttering av tilflyttere – og problemstillinger knyttet til å få folk til å bli, samt større involvering av eldre i rekrutterings- og bolystprosjekt.   

Vi fortsetter å møte med de politiske partiene i tiden fremover og ser fram til nye, gode innspill.  

Kommende kurs  

Denne våren arrangerer vi to digitale kurs:  

“Digitalt styrekurs” skal gi grunnleggende kunnskap om styrearbeid for styreledere, styremedlemmer og daglige ledere i aksjeselskap, stiftelse, samvirkeforetak, interkommunalt selskap, kommunalt foretak eller kommunalt oppgavefellesskap. Kurset vil også gi utbytte for styremedlemmer i organisasjoner eller andre selskapsformer. Kursansvarlig er Arild Stana. Han har lang erfaring fra styrearbeid, styrekurs og med styreevaluering og rådgivning til eiere og styrer. Kurset går over tre timer tirsdag 16.mars. Påmelding skjer til marie@svu.as innen søndag 14.mars.  

“Vil du bli en bedre prosjektleder?” er et todagers kurs som omhandler sentrale faktorer i prosjektutvikling. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjon. Kurset vil gjøre deg bedre i stand til å velge ut og prioritere under usikkerhet og hurtige endringer, å stille krav til planlegging, organisering og gjennomføring 
av utviklingsprosesser, og å fokusere på beslutninger, fremdrift og resultat. Kurset holdes av sertifisert foreleser gjennom Innovasjon Norge. Spørsmål og påmelding sendes til marie@svu.as innen mandag 26.april. 

Andre digitale kurs vi kan anbefale er Innovasjon Norges veileder for søknadsprosess. Dette kurset passer fint for deg som synes det å skrive søknader er vanskelig, eller deg som skal skrive en søknad for første gang. Sjekk ut mer her: Veileder søknadsprosess (innovasjonnorge.no)  

Med ønsker om en god ny uke og en fin søndag kveld.  

Hilsen oss i Sør-Varanger Utvikling.  

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet