Ka skjer?

I uke 11 2021 er historie, og her er sakene vi har vært opptatt av:  

Småbyer som regionale kraftsenter 

Mandag var vi invitert inn til å gi innspill til Kommunal og moderniseringsdepartementets strategi «Småbyer som regionale kraftsentre». Som eneste deltaker fra Finnmark fikk vi anledning til å komme med forslag til tiltak, basert på innspill fra våre lokale politikere. I tillegg til innspill på nasjonale virkemidler, som nedskrivning av studielån og fritak fra arbeidsgiveravgift, ble tiltak som tilgang til kompetanse og utdanning drøftet. Vi trakk inn tema arbeidsmobilitet, som handler om mulighetene vi har for personlig karriereutvikling på små steder. Et annet innspill dreide seg om å redusere byråkratiet i de offentlige virkemiddelapparatene og på den måten gjøre det enklere å søke om midler til å gjennomføre gode ideer i Finnmark.  

Det er fint å få muligheten til å løfte våre lokale politikeres tanker inn i en nasjonal debatt.  

Styrekurs  

Vi arrangerte digitalt styrekurs denne uken, med god deltakelse fra lokale og regionale aktører. Det var Arild Stana, som holdt kurset. Arild har lang erfaring fra styrearbeid og god kompetanse på fagfeltet, i tillegg til å være en god foredragsholder. Kurset ga grunnleggende kunnskap om styrearbeid. Vi fikk gode tilbakemeldinger på kurset, og takker alle engasjerte deltakere.  

Tett program på Gründerklubb  

Ukas treff med gründerne var viet temaet media og mediehåndtering. Vi var så heldig å få redaktør i Sør-Varanger Avis, Gunnar Sætra, innom, som fortalte litt om hvordan redaksjonen jobber og type saker de ønsker å skrive om. I tillegg fikk vi tatt en liten gjennomgang av vårt nye søknadsskjema og tilsagnskriterier.  

Mot slutten av møtet fikk vi også storfint besøk av våre rekrutter i ICE mini-klubben. De hadde jobbet med temaet kortreist mat og kom for å presentere sine gode ideer til hvordan vi kan bli bedre til å benytte oss av kortreist mat. Rekruttene hadde med seg selveste ordfører, Pål Gabrielsen, som de hadde intervjuet for å lære mer om dagens tema. Du kan lese mer om ordførerens besøk her:  Ordfører på besøk hos fremtidens forskere – Sør-Varanger kommune (sor-varanger.kommune.no) 

ICE Youth  

I samarbeid med Barentssekretariatet er vi i gang med å planlegge en ny variant av vår ICE-innovasjonsfestival. Vi ønsker å få til et større fysisk arrangement mot slutten av året. Mens vi venter på bedre tider med tanke på koronasituasjonen, arrangerer vi en mindre innovasjonsfestival for elever fra videregående skole i Kirkenes denne våren. Dette gleder vi oss masse til!  

Forkurs sykepleierutdanning  

SVU er som kjent opptatt av kompetanse og høyere utdanning. Derfor var det gledelig å se at UiT fra januar/februar 2022 starter opp sykepleierutdanning i Kirkenes. Ønsker du å søke, men er usikker på om karakterene dine fra videregående er gode nok? Da kan du sjekke ut dette tilbudet fra UiT og Øst-Finnmarkrådet, et forkurs som du kan ta for å forbedre karakterene dine for å komme inn på utdanningen: Hei! Vil du bli sykepleier? | Øst-Finnmarkrådet (ofr.no) 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet