– Nå kan vi starte jobben med å legge til rette for kompetanseheving i Sør-Varanger

Med samarbeidsavtale om kompetansepiloten underskrevet og finansiering på plass, kan lokale tilbud om kompetanseheving begynne å ta form.

Sør-Varanger Utvikling, Nord-Troms Studiesenter og Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider om prosjektet Kompetansepilot som har som mål å utvikle og teste ut modeller for kompetanseheving tilpasset næringslivets behov. Prosjektet er treårig og har fått innvilget 4,4 millioner kroner i støtte fra Kompetanse Norge, som forvalter den nasjonale satsingen på Kompetansepiloter på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kompetansepilotprosjektene har som mål å utvikle modeller for godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel av kompetansebehov i små virksomheter i Distrikts-Norge. Troms og Finnmark fylkeskommune bidrar med 2,7 millioner kroner til prosjektet, som til sammen har et budsjett på kr 7,1 millioner kroner over tre år.

– Kompetansepiloten, sammen med det spennende prosjektet vi landet med Nord Universitet før jul, vil bidra til å gi en dedikert ressurs som skal løfte fokus på utdanning og kompetanseløft sammen med lokale og regionale aktører. Prosjektet skal i hovedsak fokusere på tiltak som ikke eksisterer i lokalmiljøet i dag, og på den måten bidra til at vi får lagt til rette for flere universitets- og høyskoletilbud, forteller daglig leder i Sør-Varanger Utvikling, Kenneth Stålsett.

Muliggjør ansettelse av prosjektleder   

Samarbeidsavtalene mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og henholdsvis Sør-Varanger Utvikling og Nord-Troms Studiesenter og ble underskrevet på tampen av forrige uke- en etterlengtet avtale er med det i havn.

– Veien fram hit har vært lang, men vi er veldig glade for det samspillet vi har klart å få til med LO, Arktisk Kompetanseforum, TFFK, Nord Universitet og UiT så langt. Det er mange tiltak som er planlagt, og om kort tid skal vi gå i gang med konkrete prosesser sammen med SVK, Kunnskapsvekst IT, NAV og Mental Helse Kirkenes for en gruppe personer som i dag står i det som omtales som «utenforskap». Samtidig er vi glade for at vi ser at flere aktører, både fra privat og offentlig side, ønsker å knytte seg til prosjektet. Vi har flere intensjonsavtaler klare signering og god tro på at dette blir bra for alle parter. Med den eksterne finansieringen i boks vil vi nå snart gå ut å leite etter aktuelle kandidater til prosjektlederengasjementet, sier Stålsett.

– Gir studenter nye muligheter lokalt

Ordfører Pål Gabrielsen har vært en viktig pådriver for å få mer og bedre tilbud om høyere utdanning til Kirkenes. Han mener satsing på kompetanseheving i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er essensielt for å lykkes med framtidas utfordringer i distrikts-Norge.

 -Jeg er svært fornøyd med at fylkeskommunen tar sitt ansvar som regional utviklingsaktør på alvor. Nå håper vi å kunne gi våre studenter mulighet til et forutsigbart og variert utdanningsløp lokalt. Et bedre tilbud om høyere utdanning vil bidra til å gjøre Sør-Varanger mer robust i møte med demografiutfordringene vi står ovenfor, meddeler Gabrielsen. 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet