Studietilbud i Kirkenes med oppstart høst 2021

Under følger oversikt over studietilbud fra Kirkenes. Søknadsfrist 15. april.

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON – NETTBASERT BACHELOR

Beskrivelse av studiet:

Varighet: 3 år
Studiepoeng: 180 
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Gradsnavn: Bachelor i økonomi og administrasjon                                                                                                                       

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, nettbasert ved Handelshøgskolen – UiT er et treårig studium som leder frem til graden bachelor i økonomi og administrasjon. Totalt teller studiet 180 studiepoeng, hvorav 120 studiepoeng er felles, mens studentene kan velge blant en av flere emnegrupper i tredje studieår. Studiet er strukturert med totalt 18 kurs à 10 studiepoeng.

BEDRIFTSØKONOMI – NETTBASERT ÅRSSTUDIUM

Beskrivelse av studiet:

Varighet: 1 år
Studiepoeng: 60 
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Studiekode: 186 164

Årsstudiet er et innføringsstudium som kombinerer emner innen organisasjonsfag, markedsføring, strategi og bedriftsøkonomi. Denne flerfaglige tilnærmingen vil gi grunnleggende kunnskaper innen det økonomiske og administrative fagområdet. Studiet er velegnet i kombinasjon med en nesten hvilken som helst annen utdanning. Studiet kan gjennomføres både på nett og på campus.

Normert studietid er et år. Ved behov kan studieretten forlenges med maksimalt et år.

PROSJEKTLEDELSE

Beskrivelse av studiet:                                                                                                                               Varighet: 2 semester
Studiepoeng: 30
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Studiekode: 6500               

Det nettbaserte studiet i prosjektledelse er på 30 studiepoeng. Studiet gir kompetanse i ledelse av prosjekter, både i privat og offentlig virksomhet. I studiet gjennomgås verktøy for styring av prosjekt, BED-2042NETT og sentrale teorier knyttet til ledelse av menneskelige ressurser, BED-2043NETT. I BED-2044 skal studenten vise at de mestrer det de har lært i BED-2042NETT og BED-2043NETT ved å skrive en oppgave hvor de analyserer et virkelig prosjekt (avsluttet prosjekt). Oppgaven skal skrives i grupper med 3-5 studenter, og det er videre et krav at studentene er aktive i prosessen med å danne disse gruppene.

LEDELSE, NETTBASERT – ÅRSSTUDIUM

Beskrivelse av studiet:                                                                                                                

Varighet: 1 år
Studiepoeng: 60 
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Studiekode: 186 664               

Vil du bli en god leder? Er du kanskje allerede en leder, men mangler den formelle kompetansen innen økonomi og administrasjon? Årsstudium i ledelse ved UiT vil gi deg alt du trenger for å bli en god leder, enten du har ambisjoner om å bli leder eller allerede er det.

BARNEHAGELÆRER – SAMLINGSBASERT BACHELOR

Beskrivelse av studiet:

Varighet: 3 år
Studiepoeng: 180 
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Gradsnavn: Bachelor i barnehagelærer     

Som barnehagelærer får du ansvar for å utvikle samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Vil du bidra til en god barndom i et godt læringsmiljø er dette utdanningen for deg. Barnehagen er det første trinnet i et langt utdanningsløp og som barnehagelærer legger du grunnlaget for barns livslange læring. I tillegg til faglig kompetanse vil du også tilegne deg kompetanse til å bli en god leder, for både deg selv, barna og medarbeidere i barnehagen.

Utdanningen er en heltidsutdanning hvor undervisningen organiseres samlingsbasert. Fire av studiesamlingene pr studieår er felles i Tromsø og de øvrige på ditt studiested (Kirkenes eller Tromsø). I tillegg til disse samlingene kommer, nettsamlinger, praksis og eksamen.

Mer informasjon om studiene du kan ta fra Kirkenes, finner du her: Studiested – Alta, Hammerfest, Kirkenes | UiT

OPPSTART

Høst 2021

Søknadsfrist

15.april 2021

Søknad sendes til

Samordna opptak

For spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med kontaktperson som er angitt under hvert fag, eventuelt med Unni Sildnes, unni.sildnes@uit.no, tlf 78 45 05 60

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet