-Viktig å kunne utvikle kompetansen lokalt

Sør-Varanger Utvikling har inngått et formelt samarbeid med Sydvaranger Drift om kompetanseheving.  Avtalen gjør det enklere for SVU å komme i gang med jobben når ny prosjektleder er på plass.  

-Vi synes det er svært viktig at det blir mulighet å kunne utvikle kompetansen her i nærmiljøet. Vi som bedrift ønsker å være med å bygge opp kompetansen internt hos oss, noe som vil være positivt for den enkelte ansatte, oss som bedrift og lokalsamfunnet, forteller Personalsjef ved Sydvaranger, Anita Kurthi.  

-En unik mulighet 

Når gruvedrifta til Sydvaranger starter opp igjen, vil de ha ansatte uten formell høyere utdanning og ansatte som ønsker etter- og videreutdanning. Hva behovene er hos den enkelte bedrift, er en av arbeidsoppgavene i SVUs nye prosjektlederstilling. Stillingen har kunnet etableres som følge av tilskuddene som ble gitt via Kompetansepilot-prosjektet og Forskningsrådet.  

-Det er en unik mulighet til å få kartlegge hvilke behov vi har for kompetanseheving og få det tilrettelagt og tilpasset inn i arbeidshverdagen. Det å ha et sterkt kompetansemiljø gjør oss også mer attraktiv som arbeidsplass, samtidig som det gjør oss godt rustet til å møte fremtidige utfordringer. Vi ønsker å tiltrekke oss unge nyutdannede, samt studenter og lærlinger, som har den ferskeste kompetansen. Vi vil blant annet trenge den typen ny kunnskap når vi skal ta i bruk andre metoder når vi går imot mer elektrifisering og automatisering av driften, meddeler Kurthi.  

-Gjør det enklere å sette i gang jobben  

At Sør-Varanger Utvikling har fått med seg en så stor aktør som Sydvaranger allerede, gjør at kandidaten som kommer inn i den nye prosjektlederstillingen raskt kan komme i gang. Daglig leder, Kenneth Stålsett, håper flere aktører fra næringslivet kommer etter med ønske om å kartlegge sine utdanningsbehov.  

-Det er kjempebra å få en næringslivsaktør med på prosjektet fra starten av. At Sydvaranger, som den aktøren de er og kommer til være, viser at de tar utdanning og kompetanseheving av sine ansatte på alvor, er viktig. En slik avtale vil også gjøre det enklere for oss å komme i gang når vi har en prosjektleder på plass, forteller Stålsett.  

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet