Uke 20

Kenneth presenterer en del av innsatsområdet Infrastruktur og nettverk. Innovasjonskraft og regional utvikling bygges grovt sett rundt tre pilarer 1) kompetanse, 2) risikokapital og 3) infrastruktur. Samtidig er det noe med disse pilarene, om en ikke har rett kompetanse blir det vanskelig å få tilgang på kapital og utvikling, samt nyttiggjørelse av infrastrukturen. For å …

Uke 20 Read More »