Uke 22

Denne uka kom sommeren for fullt til Sør-Varanger, og vi var nok flere som ønsket at vi ikke hadde kontorjobb akkurat da. Likevel har vi hatt mye spennende på agendaen; ICE mini, styringsgruppemøte i prosjektet «Kirkenes som bærekraftig reisemål», dialogmøte med Senterpartiet, prosjektmøte i ICE, og forberedelser til neste ukes styremøte – for å nevne noe.  

Da SVU ble etablert i 2016 så vi på ordet «bærekraft» som et trendord og et ord vi ikke trengte å forholde oss så mye til. Litt satt på spissen, men fortsatt tilfelle. Nå, i 2021, tenker vi bærekraft i alt vi gjør. I år har nemlig bærekraft virkelig blitt satt på agendaen, og er et gjennomgående tema i alle formelle dokumenter. Men viktigst av alt; bærekraft er ikke bare et tema på papiret, men også i vårt utøvende arbeid. Hele omstillingsperioden har vi hatt to hovedmål: Å utvikle og sikre 300 arbeidsplasser, og bidra til et mer robust næringsliv. Nå har vi også et tredje hovedmål: Bidra til bærekraftig verdiskapning.  

Å ha et slikt mål som et av tre hovedmål forplikter. Samtidig kan det også være vanskelig å måle og dokumentere resultatene av bærekaftsarbeidet. Da var det gledelig for oss å delta på Visit Kirkenes’ styringsgruppemøte i prosjektet “Kirkenes som bærekraftig reisemål” torsdag denne uken, der de lokale reiselivsbedriftene gjennom godt samarbeid nå er i sluttfasen av bærekraftsprosessen. Enda gledeligere var det å høre at Sør-Varanger med stor sannsynlighet blir den første kommunen i Finnmark til å oppnå sertifiseringen som et bærekraftig reisemål. Det er stor stas, og vi er glad for å ha bidratt med midler til dette prosjektet! 

Bærekraft er også tema når vi jobber med å planlegge ICE Innovasjonsfestival. For det er altså slik at vi må kunne bidra til å nå et eller flere av FNs bærekraftsmål for å kunne få finansiering til prosjektet. Det er spennende og lærerikt å bli utfordret på den måten, og det gjør at vi stadig blir bedre.  

På samme måte utfordrer vi våre lokale bedrifter som søker prosjektmidler fra oss. Alle bedrifter må redegjøre for hvordan deres prosjekter skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Det er ingen prosjekter som klarer å nå målene ene og alene, og et lite prosjekt i vår kommune utgjør sannsynligvis lite i det store bildet, men alle prosjektene i fellesskap vil utgjøre noe sammen.  

Dersom du har et ønske om at din arbeidsplass fokuserer mer på bærekraft kan Miljøfyrtårn-sertifisering være en god plass å starte: 

“Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.” (Kilde: miljofyrtarn.no) 

Det er gøy å se at stadig flere organisasjoner i Sør-Varanger velger å sertifisere seg som Miljøfyrtårn. Vi var gjennom prosessen i fjor sommer. I tillegg er det 14 andre organisasjoner i Sør-Varanger som har gjort det samme. Men vi vet at det er mange flere der ute, så kom igjen – det er ikke så vanskelig som en kanskje tror! 

Med disse ordene takker vi for en fin og solrik uke, og håper vi får kjenne på noen varmegrader også i neste uke!  

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet