Prosjekt

Lær matte med spill

Prosjekteier

Matteglede ENK

Kontaktperson

Elisabeth Bade

Prosjektperiode

15.04.2021-31.11.2021

Mål

4 nye arbeidsplasser

Vedtak

271.140,- til forprosjekt

Spillene skal gjøre det lettere for barn og unge å lære matematikk

Beskrivelse fra søker

Matteglede vil gi barn og unge mestring i matematikk. Dette gjør vi gjennom utvikling av spill som gir trening innen grunnleggende ferdigheter i matematikk. Spillene skal forenkle matterlæreres hverdag og gjøre det lettere for barn og unge å lære matematikk både på skole og hjemme. Spillene kan spilles sammen med klassekamerater, venner og familie. Slik blir mattespillene en naturlig del av barn og unges arena. I denne prosjektfasen skal vi sette opp en nettbutikk for å lettere teste spillene mot pilotkunder for å utvikle spillene og spillereglene til et nivå for større markedsintroduksjon. Vi skal samarbeide tett med videregående skole for å knytte oss til fagmiljø med dyp og bred kompetanse samt treffe et bredt utvalg av elever.

Mer om Matteglede ENK

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet