To nye år som omstillingskommune

Denne uken godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sør-Varanger kommunes søknad om utsettelse av omstillingsperioden til ut 2024.

Omstillingsperioden i Sør-Varanger skulle vare fra 2016 til 2022, men like etter nyttår ble søknaden om to års forlengelse sendt. Først til behandling i Kommunestyret, så til Fylkestinget hvor innstillingen ble enstemmig vedtatt, før det til slutt var opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å avgjøre saken. Denne uken kom gladmeldingen om at innstillingen ble godkjent fra høyeste hold. Det betyr at Sør-Varanger Utvikling lever videre til 2024.

-Gledelige nyheter

Ordfører i Sør-Varanger, Lena Bergeng, tok nyheten godt i mot. Hun mener jobben som gjøres gjennom omstillingsselskapet er viktig både for næringslivet og for Sør-Varanger-samfunnet.

-Dette er gledelige nyheter for kommunen. Det viser at jobben som er gjort til nå har vært god. Ingen kunne forutse koronapandemien, og det er viktig at vi løfter sammen i tiden fremover. Vekst i privat næringsliv er en forutsetning for at vi skal bli en større og sterkere kommune, sier Bergeng.

-Et bevis på at jobben som gjøres er god

Det var etter at driften i AS Sydvaranger ble lagt ned i 2015 at Sør-Varanger kommune fikk status som omstillingskommune. Kommuner med omstillingsstatus får overført ekstraordinære midler fra fylkeskommunen, som skal brukes til utvikling av nye og eksisterende bedrifter, kompetanseutvikling, nettverksbygging mellom bedrifter, mobilisering og tiltaksarbeid, samt administrative kostnader til ledelse av omstillingsprogrammet.

Daglig leder i SVU, Kenneth Stålsett, er glad for at omstillingsselskapet får to nye år. Det beviser at arbeidet som er gjort fra Sør-Varanger har gitt gode resultater.

-Omstillingsarbeid er komplekst og resultater kommer over tid. At perioden nå blir forlenget er en annerkjennelse av den jobben vi har gjort. Nå får vi mulighet til å jobbe videre mot å nå våre mål om å bidra til skape og sikre 300 nye arbeidsplasser i kommunen, bidra til økt robusthet i næringslivet, samt bidra til bærekraftig verdiskapning, sier Stålsett.

Gir større spillerom for å jobbe videre

Med koronapandemien mistet SVU, som mange andre, verdifull tid. Restriksjoner mot å møtes fysisk hindret mange arrangement i å bli gjennomført og prosjekter med å bli realisert. Derfor mener Stålsett forlengelsen er ekstra viktig.

-Vi får nå tre og et halvt år på oss kontra ett og et halvt. Det betyr mye for at vi skal kunne realisere våre interne prosjekter. Samtidig gir det lokale aktører som ønsker å søke midler hos oss til sine prosjekter bedre tid og større spillerom, meddeler Stålsett.

Siden oppstart har SVU støttet 86 prosjekter og 166 arbeidsplasser har blitt realisert. Viktige interne prosjektene som nå vil få forlenget levetid er blant annet jobben som gjøres på kompetanseheving gjennom kompetansepiloten, SVUs satsning på entreprenører og gründere, samt arbeid rettet mot rekruttering og attraktivitet.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet