Prosjekt

Samovarteaterets ung satsning

Prosjekteier

Samovrateateret AS

Kontaktperson

Bente Andersen

Prosjektperiode

20.mai 2021 – 30.juni 2022

Mål

3 nye arbeidsplasser

Vedtak

249.000,- til forprosjekt

Gode kunst- og kulturtilbud bidrar til økt bolyst, og til å bygge attraktive lokalsamfunn

Beskrivelse fra søker

Samovarteateret har fått innvilget kr. 249.000- fra SVU for å gjennomføre et forprosjekt for nye satsningsområder ved Samovarteateret. Forprosjektet vil være et bedriftsutviklingsprosjekt for å skape nye arbeidsplasser for unge. Forprosjektet skal bidra til at vi over tid rekrutterer nye nøkkelpersoner i selskapet i forhold til et fremtidig generasjonsskifte. Gode kunst- og kulturtilbud bidrar til økt bolyst, og til å bygge attraktive lokalsamfunn. I forprosjektet vil man arbeide med tiltak hvor vi søker nye samarbeidspartnere for å skape ny aktivitet og nye møteplasser for kunst, kultur og mennesker i vårt lokalsamfunn. Teateret vil også avklarer muligheter for å kommersialisere på nye tjenester som ligger utenfor Samovarteaterets kjernevirksomhet.
Foto: Samovarteateret
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet