Bugøynesprosjekt med ringvirkninger for hele Øst-Finnmark!

Desember 2020 ble Visit Bugøynes bevilget tilskudd til forprosjektet «Visnings- og kompetansesenter for krabbe og laks». Et halvt år inn i prosjektperioden meldes det om fin fremdrift.

Visit Bugøynes, i tett samarbeid med Norway King Crab, undersøker i dette forprosjektet mulighetene for å etablere et visnings- og kompetansesenter for kongekrabbe og laks i Bugøynes. Bugøynes er kjent ute i verden og hjemme som «Kongekrabbehovedstaden», og det vil derfor være naturlig å etablere et visningssenter på stedet. Prosjektansvarlig Trond Høiberget i Visit Bugøynes forteller at de har fin fremdrift i prosjektet, men at det har tatt litt lengre tid enn forventet. Prosjektet har, i likhet med de fleste andre, blitt påvirket av koronasituasjonen.

God dialog og forankring

– Vi har gjennom prosjektet fått en god dialog med Øst-Finnmarkrådet og ordførerne i kommunene rundt Varangerfjorden, samt fylkeskommunen, forteller Høiberget, og legger samtidig til at prosjektet også er godt forankret lokalt i Bugøynes, etter at de inviterte til et åpent folkemøte og fikk utelukkende positiv respons. 

Lerøy Aurora har i dag oppdrettsaktivitet i Varangerfjorden, og er en sentral samarbeidspartner i prosjektet. Målet er å etablere en utdanningstillatelse for laks på Bugøynes og knytte denne til etablering av blålinjer på videregående skoler i Øst-Finnmark. Dette kan på en gunstig måte slås sammen til et visnings- og kompetansesenter for kongekrabbe og laks. En vellykket etablering vil kunne medføre samarbeid på en rekke områder, som synergier mellom reiseliv, havbruk, fiske og forskning. Videre vil det kunne skape nye koblinger mellom private bedrifter og videregående skoler i regionen.

Fra venstre: Anne Välitalo (Norway King Crab), Trond Høiberget (Visit Bugøynes), Rune Rautio og Frode Stålsett (Orinor).

I tillegg til Lerøy Aurora, har de også med seg Orinor på laget, representert med Rune Rautio og Frode Stålsett, som begge har svært god prosjektkompetanse og -erfaring.

Øst-Finnmark-prosjekt

Gjennom prosjektet har aktørene fått en god dialog med Kirkenes VGS, som er positiv til prosjektet. De påpeker at selv om senteret skal bygges i Bugøynes er dette et Øst-Finnmark-prosjekt:

– Dette er et prosjekt som vil påvirke hele Øst-Finnmarkregionen positivt, forteller prosjektleder Anne Välitalo i Norway King Crab.

Til høsten vil alle de videregående skolene i Øst-Finnmark inviteres til en workshop for å jobbe med studietilbudene og fordelingen mellom de ulike skolene.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet