-Møtes med entusiasme og engasjement

Kirkenes Idrettsforening er godt i gang med forprosjektet Idrettens hus. Nå håper prosjektledelsen at et kompetansesenter for idrett i Kirkenes kan stå klart i 2024.  

Siden oppstart av forprosjektet i fjor høst har prosjektgruppa jobbet mye med innhold, arkitektur og alt som må være på plass før spaden kan settes i jorda. Prosjektleder, Pål Haldorsen, har i vår jobbet mye med å snakke med ulike entreprenører for innspill og potensielle samarbeid.  

-Det er stor entusiasme hos alle jeg har snakket med. Både fra de som vi håper kan være en del av innholdet og de som vi håper kan være med på å realisere Idrettens hus. Lokale entreprenører er positive og vil være med. Det hadde vært artig om vi kunne ha bygd Idrettens hus i lokal regi, sier Haldorsen.  

Neste steg er å opprette eiendomsselskap

Selv om konsept, innhold og flere samarbeid begynner å ta form, gjenstår det enda en stor jobb for å få det økonomiske på plass.  

-Bygget vil koste 85-90 millioner kroner og det sier seg selv at ikke idrettslaget kan stå for det. Målet nå er å få dannet et eiendomsselskap som kan jobbe videre med prosjektet. Hvor stor andel KIF får i det, vil bli avgjort på generalforsamlingen til høsten, meddeler Haldorsen.  

Anna Lankinen og Pål Haldorsen i prosjektgruppa viser hvor Idrettens hus vil stå.
Anna Lankinen og Pål Haldorsen i prosjektgruppa viser hvor Idrettens hus vil stå.

Prosjektledelsens drøm er at det kan arrangeres fotballkamper, hvor KIF kan presentere flunkende nytt garderobeanlegg og et Idrettens hus full av aktivitet sommeren 2024.  

-Idrettens hus vil bygge opp om det fantastiske kvartalet som er her; med ny skole, Barentsbadet og aktivitetsparken, avslutter prosjektledelsen.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet