Prosjekt

First Lego League 2021

Prosjekteier

Tekna Finnmark

Kontaktperson

Bernt Nilsen

Prosjektperiode

November 2021

Mål

Øke interesse for teknologi i grunnskolen

Vedtak

70.000,- i støtte til arrangement

Hovedmålsettingen med FLL-arbeidet er å øke interessen for tekniske/naturvitenskapelige fag og forskning blant elevene i grunnskolen.

Beskrivelse fra søker

First Lego League er en stiftelse som skal stimulere barn og ungdoms interesse for naturvitenskapelige og teknisk/matematiske fag. Hele FLL-arbeidet er bygd opp om en turnering bestående av lag med barn og unge i alderen 10-16 år. Hvert år får lagene nye samfunnsaktuelle oppgaver/oppdrag som skal løses ved kreativitet, forskning og samarbeid. Lagene skal presentere sine oppdrag på turneringsdagen gjennom en robotoppgave, en forskningsoppgave og en profileringsoppgave. Det er utarbeidet et felles regelverk for hele landet slik at lagene skal bli bedømt likt, om det befinner seg i Kirkenes eller i Arendal. Vinnerlaget av de lokale turneringene blir invitert med på en skandinavisk finale. Hovedmålsettingen med FLL-arbeidet er å øke interessen for tekniske/naturvitenskapelige fag og forskning blant elevene i grunnskolen. En forskningsrapport viser at FLL bidrar til å øke rekrutteringen til studiene innenfor disse fagområdene. En håper at den store FLL-interessen i Sør-Varanger vil bidra til å få flere ingeniører, teknikere og forskere tilbake til hjemkommunen.
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet