Prosjekt

Utslippsfri isbryter til Kirkenes havn

Prosjekteier

Kirkenes Havn KS

Kontaktperson

Terje Jørgensen

Prosjektperiode

30.juli 2021 – 1.november 2021

Mål

Utvikling/anskaffelse av en ny isbryter til erstatning for MS Kraft Johanssen

Vedtak

50.000,- til forprosjekt

Kirkenes havn sitt prosjekt vil trolig være det første i verden hvor mulig ny skrogteknologi og -form for isbryting kombinert med utviklingen av utslippsfrie energikilder

Beskrivelse fra søker

Kirkenes Havn KF søker om støtte til et forprosjekt for å utrede utvikling av en helt ny type utslippsfri isbryter for bryting av is i Bøkfjorden for Kirkenes havn KF og Kystverket. Så langt Kirkenes havn KF er kjent med, finnes det i dag ikke utslippsfrie isbrytere. Med unntak av større atomdrevne isbrytere som det finnes flere av f eks i Russland. Noen isbrytere er rett nok bygget om eller er under ombygging til utslippsfri drift, men Kirkenes havn sitt prosjekt vil trolig være det første i verden hvor mulig ny skrogteknologi og -form for isbryting kombinert med utviklingen av utslippsfrie energikilder gir en ny totalløsning med bruk av mindre og helt ren energi.

Mer om Kirkenes Havn KS

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet