Kirkenes Båtforening vil få turistene til småbåthavna

Kirkenes Båtforening har fått kr. 35 840,- fra Sør-Varanger Utvikling (SVU) til forstudie som skal se på mulighetene for å skape et bobiltilbud i småbåthavna.

De siste 2-3 årene har salget av bobiler i de nordiske landene hatt en sterk vekst, en trend som forventes å fortsette de neste årene. På sommerstid er det derfor et stort behov for tilrettelagte bobilplasser i Sør-Varanger. Kirkenes hadde sommeren 2020 ikke et tilrettelagt tilbud for bobiler og campingvogner.

Båtforeningen eier festekontrakt på tomt rundt småbåthavna, og høsten 2020 ble det tatt et initiativ til å få kartlagt muligheter for etablering av et bobiltilbud på eiendommen etter oppfordring fra Sør-Varanger Kommune.

Vil bruke lokale samarbeidspartnere

Prosjektleder Johnny Andersen forteller at de ferdigstilte forstudiet i sommer og jobber nå mot neste fase, som er et forprosjekt.

Hva har dere gjort i forstudiefasen?

– Vi har sjekket markedet, kontaktet andre aktører som driver med bobilutleie, og vi har funnet ut hvordan det skal administreres. Her må det et vertskap til. Vi ser for oss å ansette en person som skal håndtere bookinger og selve driften av bobilutleien, sier Johnny.

Han forteller videre at Fiskebeck Prosjekt er involvert. Vi har leid inn en arkitekt som skal tegne for oss og beregne pris på prosjektet.

– Vi trenger også en bookingløsning enten i form av en app eller en nettside. Den må være enkel å håndtere for brukerne. Her har vi allerede vært i dialog med et lokalt markedsføringsbyrå som skal komme med et tilbud til oss, sier han.

Vil skape vekst i lokalsamfunnet

Hvordan skal prosjektet videreføres?

– Vi skal ha et nytt styremøte i høst, og da skal vi presentere resultatene fra forstudiet. Hvis styret godkjenner videre jobb med prosjektet, blir vi å sende en søknad til SVU om støtte til forprosjekt, sier Johnny.

På hvilken måte kan dette prosjektet gagne Sør-Varanger samfunnet?

– Vi er som sagt allerede i kontakt med Fiskebeck Prosjekt og et lokalt markedsføringsbyrå. Det er også flere bilforretninger i kommunen som vil tjene på blant annet service av bobiler. Småbåthavna vil bli ryddet opp i og det vil skape bolyst og turisme i området. Vi kommer til å initiere til et samarbeid med turistaktørene i kommunen når prosjektet forhåpentligvis videreføres, avslutter prosjektlederen.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet