Vil bidra til bolyst og et attraktivt lokalsamfunn

Bente Andersen vil videreføre Samovarteaterets særegne erfaring og fagkompetanse til neste generasjon. Sør-Varanger Utvikling har bevilget kr. 249 000,- til forprosjektet: Samovarteaterets ung satsning.

Samovarteateret er et internasjonalt scenekunstkompani grunnlagt i Kirkenes i 1990 av Bente Andersen. Samovarteateret har et sterkt samfunnsengasjement, og er pådrivere for at historiene fra nord skal fortelles fra nord.

Vil skape nye arbeidsplasser

– Samovarteaterets ung satsning vil være et bedriftsutviklingsprosjekt for å skape nye arbeidsplasser for unge. Forprosjektet skal bidra til at vi over tid rekrutterer nye nøkkelpersoner i selskapet med tanke på et fremtidig generasjonsskifte. Prosjektet vil bidra til å være identitetsskapende. De unge får være med på å lære den lokale historien vår. I tillegg til dette, vil nye arbeidsplasser gi skatteinntekter for Sør-Varanger kommune, forteller Bente.

Hun er stolt over det Samovarteateret har fått til i løpet av sin nå over 30 år lange levetid.

– Vi er i dag 6 faste ansatte og tar vi med de som jobber på engasjement, er vi opp mot 25 personer. Den kompetansen vi sitter på er unik og vi vil så gjerne videreføre den til yngre generasjoner, sier Bente.

Jakter på unge scenekunstnere

– Forprosjektperioden er fra mai 2021 til juni 2022. Målet frem til da er å ansette minst tre nye scenekunstnere på Samovarteateret. Vi følger hele tiden med på yngre scenekunstnere i hele Norge. Vi har allerede ansatt danseren Runa Sætervoll som først startet å jobbe hos oss på prosjekt. Hun har også drevet teaterundervisning og har laget en egen barneforestilling, forteller Bente.

Har dere samarbeidspartnere på prosjektet?

– Ja, vi har blant annet vært fadder for et fremadstormende kompani; Lost and Found. De har bygd opp sitt kompani basert på Samovarteaterets modell. Vi ser at den kunnskapen vi selv sitter på etter alle disse årene i drift, er verdifull og det gleder oss stort at vi kan bidra og samarbeide med unge, kreative talenter, meddeler Bente.

Sør-Varanger kommune – en kulturportal

Bente forteller at prosjektet deres vil skape bolyst i form av at unge nyutdannede scenekunstnere etablerer seg i Kirkenes med sine familier. Det blir da flere kunst- og kulturtilbud som igjen bidrar til bolyst i Sør-Varanger. Prosjektkoordinator i Sør-Varanger Utvikling, Vilde Kvammen er enig.

-Kunst- og kulturnæringen er kjempeviktige brikker i jobben med å skape attraktive samfunn. At Samovarteateret med prosjektet også ønsker å satse på unge scenekunstnere, rekruttering til kommunen og kommersialisering av driften, gjør at dette prosjektet passer godt inn under våre overordnede mål. Vi ser fram til å følge prosjektet videre, forteller Kvammen.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet