Uke 45

Ja, ka skjer? Siden sist vi oppsummerte de siste ukene har det skjedd mye på kontoret. Vi forsøker med en kort oppsummering.  

Denne uken skrev Sør-Varanger Kommune under en intensjonsavtale med Nordnorsk vitensenter. Målet med samarbeidet er å etablere et vitensenter i Kirkenes, som skal øke forskertrang hos barn og unge, og som skal være et lavterskeltilbud som bidrar til å utjevne forskjeller i samfunnet. To dedikerte personer fra Sør-Varanger sendes på opplæring i Tromsø. Ordfører Lena Bergeng skrev under på vegne av kommunen og var glad for å få avtalen i boks.  

-Dette tilbudet ser vi frem til og vi gleder oss til å se resultater etter hvert, sa hun.  

Kompetansepiloten  

Nina har vært på samling med alle landets kompetansepiloter arrangert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her fikk hun presentere vårt forslag til konsept og våre tanker rundt tema fra Sør-Varanger sitt perspektiv.  

Denne uken har det vært arrangert workshop for “Studentbyen Kirkenes”. Her møtte det opp fjorten lokale studenter, som delte ideer og jobbet sammen om innspill til hvordan vi kan bidra til at Sør-Varanger og Øst-Finnmark blir attraktivt som studiested.  Det er opprettet en egen Facebook-gruppe for “Studentbyen Kirkenes” hvor det vil bli lagt ut informasjon for og om studenter, og invitert til arrangement for studenter.

Rekruttering og attraktivitet 

For noen uker siden (tiden flyr) inngikk vi en avtale med ungdomsbedriften Nordstjerna Markedsføring knyttet til Spreng Grenser-prosjektet. De skal lage ukentlig innhold for oss til TikTok og Instagram, og snakke til ungdom i Sør-Varanger. Bedriften jobber videre på resultater og erfaringer etter fjorårets samarbeid med Direkte Markedsføring UB. Vi gleder oss til fortsettelsen.  

Ellers går tema rekruttering igjen. Vi har hatt møte med noen av de største offentlige arbeidsplassene i kommunen, som opplever stor gjennomtrekk. Her skal det jobbes med en felles plan for rekruttering til Sør-Varanger, i tillegg til at hver aktør må jobbe med tema internt. Sammen håper vi på å kunne få folk til å ville bli.  

Sammen med samfunnsplanlegger og folkehelsekoordinator i kommunen deltar vi på et kurs i regi DOGA, som går på stedsutvikling og bærekraftige småbyer. Dette gir ny innsikt og inspirasjon til å jobbe videre med å gjøre Sør-Varanger attraktivt. Her kan vi skrive masse, men per nå velger vi bare å skrive: Fortsetter følger… 

Entreprenørskap  

Her har vi brukt mange av våre timer de siste ukene. Det nærmer seg ICE Release Party i Kirkenes, Murmansk, Arkhangelsk, Rovaniemi og Luleå. Barentssekretariatet sitter med prosjektledelsen, mens vi bidrar i prosjektgruppen og har ansvaret for markedsføring. De siste ukene har jobben gått i å få spikret programmet, der prosjektleder Jenny har jobbet som en helt med å få både det, samt fantastiske foredragsholdere på plass. Samtidig har det vært, og gjenstår, mye arbeid med å rekruttere deltakere. I tillegg til at prosjektmedarbeiderne hos BarSek har ringt rundt, sendt e-post og oppsøkt folk, har vi jobbet med markedsføring i mange ledd. Om to uker braker det løs og vi gleder oss til en real innovasjonsfest. Les mer her.  

Maja jobber videre med sitt fantastiske konsept, ICE Workation. Samme uke som ICE Release Party arrangeres, inviteres gründere fra hele Norden til å ta med seg jobben sin til Kirkenes. Arbeidet med å rekruttere deltakere til dette flunkende nye konseptet har vært tidvis krevende, men med iherdig innsats fra prosjektlederen er det nå flere som har meldt seg på. Nå gjenstår jobben med å sørge for et solid program for deltakerne når de kommer. Vil du vite mer om ICE Workation, les her.  

Fremtid  

Pilotkonferanse med fokus på teknologi og bærekraft  

Sammen med Kirkenes Havn, Kirkenes Næringsforening og Norsk-Russisk Handelskammer, samlet vi rundt 25 deltagere på det gamle sykehuset til en totimers seanse for å teste et annerledes format på diskusjon og innlegg. Korte innlegg om teknologi, bærekraft og kompetanse fra drivere som vil være helt sentrale om vi skal lykkes med å snu den negative trenden i regionen. Med et diskusjonsfora på kvelden var dette et svært vellykket opplegg med gode tilbakemeldinger vi kan jobbe videre på. Pilotkonferansen, bygget på samarbeid og minimale kostnader, ga umiddelbart nye samarbeid og var på den måten en stor suksess.  
 
Sør-Varanger 2027  

Vi er så heldige som fortsatt har Edda Fuhr med oss på laget. Hun jobber på timer for oss fra studiestedet sitt i Danmark. Der fra skal hun holde tak i Sør-Varanger UNG-prosjektet fra i sommer. Det første som skjer mot gruppen er et webinar med næringslivet i Sør-Varanger 17. november. Målet er å knytte kontakt mellom studenter og potensielle arbeidsgivere i hjemkommunen.  

Der, det var noe siden sist!  

Med ønske om en god, ny uke.  

Alle oss i Sør-Varanger Utvikling.  

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet