Uke 49

Endring og utvikling, involverer det meg?

En konsulent sa «endring = forandre, og forandre består av de to ordene «for» og «andre». Vil det si at vi kan vente på at noen andre tar tak og fikser situasjonen». Nei. I vår region sitter vi i samme båt, og Sør-Varangerbåten lekker. Mediebildet viser at folk rømmer regionen og kommunen – hva har det med deg å gjøre tenker du kanskje? Vel du kan involvere deg, og bidra til endring på ulike vis.

Det skjer mye positivt rundt om, der stadig flere kaster seg på ballen – og det er plass til deg også. Om arenaen du savner ikke eksiterer, lag den! Ildsjeler har alltid eksistert, og min enkle analyse tilser at det begynner å bli flere som igjen bryr seg nå enn for en liten stund siden, men fokuset har endret seg! Vi alle ønsker samfunnsutvikling og møtesteder, men arenaene må være relevant for å folk til å engasjere seg. En av nåtidens utfordringer er å få alle «facebookninjanene» (her er jeg selv en del av korpset) inn i den «virkelige verden». Med andre ord; mobilisere folk til å skape den den framtiden vi selv ønsker.

SVU ønsker primært å få folk til å samarbeide, videreutvikle og sette moment bak ideer innenfor tematikk som forretnings- og kompetanseutvikling; som igjen skaper arbeidsplasser og ny dynamikk. Vi har i de siste årene jobbet med dette i mange former, noe som vises igjennom ulike gjennom kurs, programmer, diskusjoner, diverse nettverk, workshops, ulike møter fra dag til dag. Eksempelvis er Gründerklubben og studentforeningen en utvikling fra uformelle strukturer og prosjekter til formelle arenaer med egne stemmer. Slik får etablerere og studentene en særegen stemme og en unik møteplass. Vi har etablert merkenavn som a) «ICE», for å bygge moment i gründersatsning, nettverk, samarbeid og kompetanse, b) «Spreng Grenser» for å øke fokus samarbeid rundt unge, rekruttering, interesse og stolthet for kommunen. I tillegg har vi c) «kompetansepiloten» (Ja, prosjektet fortjener utvilsomt nytt navn) der vi jobber fram studenters stemme, og ulike høyere utdanningstilbud for oss som bor her. Det hårete målet er naturligvis permanente tilbud som i egen kraft vokser fram, bidrar til å tiltrekke nye talenter, samt utvikle regionens bedrifter og institusjoner og slik sikrer framtidig bærekraftig vekst.

Som individ vil du normalt sett tilhøre flere grupperinger (familien din, jobb, idrettslaget, nabolaget etc). Hver av disse grupperingene har ulike former og behov, kjøreregler og «stemmer». Ved å ha en rekke slike grupperinger får vi flere aktive stemmer, flere møteplasser for å utvikle ideer og læring – og vi kan skape mer moment ved å engasjere. Nettopp derfor har vi vært med å finansiere opp tiltak som Visit Kirkenes, Handels- og Serviceforeningen i Sør-Varanger, Kirkenes Næringsforening, Design Region Barents og «morgendagens arbeidsplasser» i Orinor, Beredskaspabaratorium Finnmark med flere. Slike strukturer er med på å lage møteplasser og kompetanseutvikling, og de bidrar til å treffe enkeltpersoner og de løfter fram de ulike bedrifters behov på unike vis. I bygget vårt har huseier nå vært med å tilrettelegge for en en slik ny møteplass, som gjør at SVU, Orinor, Kirkenes Næringsforening og Norsk-Russisk Handelskammer nå enkelt kan invitere inn egne – og felles – gjester for å arrangere møter, aktiviteter og øke samhandlingsflatene. «Åpningen» av arealet vårt gikk sist uke med 10 unge entreprenører fra Helsinki, Lappland, og Helgeland. Disse aktørene var her for å se på muligheter for å skape forretning og samarbeid. De bedriftene som deltok – og inviterte inn gjestene for diskusjon –  ble ikke skuffet. Besøkskonseptet, Workation, satt sammen av jobb og ferie, blir en viktig metode for å etablere nye samarbeidskonstellasjoner og skape nye næringsmuligheter.

I tillegg til utviklingsmiljøene, næringen og kommunens arbeid er grasrotinitiativ fra innbyggere helt sentralt for samfunnsutvikling. Spesielt viktig er de løp som drives rett fra hjertet – uten offentlig innblanding. Idrettslag og frivilligheten er skrudd sammen slik. Ulike velforeninger, som samler seg for å utvikle nabolaget med tennisbaner, isbaner, fotballbinger, søppelplukking og bålfester er slik. Krabba på torget er en bauta for eksemplets makt. Sist ut nå er Bernt Nilsen som «inviter en søring på kaffe». Bernts genuine ønske er å få folk til å møtes, bli kjent og skape nye relasjoner for å få folk til å trives og føle seg inkludert! Igjen møteplasser, og relevante forum. En frivillig forening er ikke løsningen for alle, mange ønsker en enkel kaffekopp og en uorganisert lettvint måte å bli kjent. Den ekte kjærligheten til hjemstedet som skapes av aktive innbyggere er umulig å etablere fra «yttersiden». «Yttersiden» – organisasjoner som SVU og kommunen – kan i beste fall være med å legge rammer og mobilisere, samt heie fram! Vi som bor og arbeider her må gjøre jobben – både som privatperson og i arbeidssammenheng. Jeg håper derfor vi vil se flere avisoverskrifter og digitale debatter der folk inviterer hverandre sammen og lager aktiviteter, både i privat og i arbeidssammenheng. Slike tiltak skaper tilhørighet, og en unik, sammensveiset kultur!


Fremtiden til Sør-Varanger samskaper vi best lokalt!
Kenneth Stålsett

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet