Sats på utdanning!

– Demografien skaper utfordringer, fraflytting skaper utfordringer, krig og sanksjoner skaper utfordringer. Er det på tide å forlate et synkende skip? spør Nina Greier Iversen i Sør-Varanger utvikling.

Jeg er født og oppvokst i Sør-Varanger og har satt pris på et samfunn både med og uten gruvedrift. Sør-Varanger var for meg i barndommen trygt og den beste plassen å vokse opp; jeg fikk alltid høre at jeg hadde uendelig mange muligheter i framtiden. Som tilbakeflytter har det vært et spennende samfunn, som har bydd på muligheter jeg aldri ville fått andre steder.

Jeg liker Sør-Varanger slik det har vært og slik det er, men jeg frykter for det Sør-Varanger vi kan få snarere enn vi trodde. Jeg er redd for tomme hus, tomme næringslokaler og tomme skoler. Jeg er redd for manglende initiativ og manglende engasjement; både i næringslivet, i skolen og blant folk generelt. Er det på tide å forlate et synkende skip?

Nei! Det er nå vi må satse dersom vi skal ha et levende, spennende, engasjert og skapende Sør-Varanger samfunn. Gjennom kompetansepilotprosjektet Høyere utdanning Sør-Varanger (HUSV), jobber vi i Sør-Varanger utvikling for å gjøre utdanningsmulighetene mer synlige, flere og gjennomførbare for befolkningen. Jeg vil se nye næringer komme til, skoler bestå og nye utdanningsmuligheter trekke til seg nye mennesker.

Å satse på de unge menneskene i Sør-Varanger er viktigere enn noen sinne og jeg tror utdanning er veien å gå. Å opprettholde tilbud er ikke nok; det er nå vi må investere i nye tilbud! Vi må trekke til oss unge mennesker som vil komme hit for å gå på skole og ta utdanning. Vi må legge til rette for at både norske og utenlandske elever kan få tilpasset skolegang i Sør-Varanger, fordi vi trenger alle. Vi har ikke arbeidsplasser til alle sier du?

Jo! Vi må ha utdanningstilbud slik at de unge menneskene kan studere videre og skaper nye arbeidsplasser. Vi må satse på teknologi, entreprenørskap, innovasjon og de menneskene som ønsker å utvikle Sør-Varanger. Jeg vil gi min støtte til Mari Sundli Tveit, som uttalte følgende på Forskningsrådets nettsider 15.03.22:

«Kunnskap gir oss muligheter til å finne nye løsninger på nye utfordringer, og til å tilpasse oss endrede omgivelser og forutsetninger. Dette er den mest grunnleggende beredskapsressursen vi har i samfunnet.»Vi har ikke tid til byråkrati som trekker dette ut i årevis.

Utdanning skaper grunnlaget for felles begrepsapparat og forståelse, framtidstanker og innovative løsninger. Det trenger vi! Kommunal- og distrikts minister, Bjørn Arild Gram (Sp), sier i en pressemelding 03.01.22:

«Vi vil rette innsatsen mot å finne nye, innovative løsninger, og legge planer for hvordan vi skal styrke distrikts-Norge for framtiden. Det vil handle om innsats på en rekke områder. Regjeringen vil føre en aktiv næringspolitikk og ha et desentralisert utdanningstilbud som ivaretar de ulike mulighetene og utfordringene rundt om i landet».

Bjørn Arild; du er hjertelig velkommen med løsningene og planene dine, men de må komme fort! Vi har ikke tid til byråkrati som trekker dette ut i årevis. Vi trenger disse løsningene nå. Vi trenger at nedbygging av tilbud i den videregående skolen stoppes. I tillegg til krisepakken til næringene som står i fare for å miste livsgrunnlaget på grunn av sanksjonene, trenger vi framtidsrettede løsninger i form av utdanning.

Omstillingen kan bedriftene klare; de har klart det før. De som nå står i fare for å bli permittert eller sagt opp kan vi gi etter- og videreutdanning, slik at de er rustet for en ny framtid. Sør-Varanger-samfunnet er et robust samfunn med pågangsmot og dugnadsånd, men nå er vi på kanten av stupet og trenger hjelp. Vi trenger også nye mennesker med nye ideer og nytt pågangsmot. Disse menneskene trenger en grunn til å komme hit.

Utdanning er den beste grunnen de kan få.

Statsministeren sa i sin tale om nordområdepolitikken, 03.02.22:

«Nå og framover må kunnskap være navet i nordområdepolitikken … Nå trengs det altså et krafttak for utdanning og desentralisert kompetanseløft.»

Jonas; gi oss mer, relevant og stedlig utdanning på høyere nivå, så skal vi sammen gjøre Sør-Varanger trygt, spennende, utviklende og rikt på muligheter for oss, barna våre og de neste generasjonene som kommer.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet