Sør-Varanger 2030: et gamlehjem eller et levende lokalsamfunn?

Av: Kenneth Stålsett, daglig leder og Nina Greiner Iversen, prosjektleder Kompetansepilot

I 2021 mistet vi 178 innbyggere. Én person flyttet ut av kommunen vår annenhver dag! Det er først og fremst ikke de eldre som flytter; tvert imot. Det er i hovedsak de i alderen 18-35. Dette angår oss alle. Det angår de som vil trenge pleie og andre offentlige tjenester i framtiden; vi trenger de omsorgsfulle hendene, som kanskje ikke er her da. Det angår de som ønsker et mangfold av aktiviteter; kultur og idrett, samt butikker og næringsliv her i kommunen. Uten innbyggere forsvinner ildsjeler og deltakere, samt arbeidsplasser og kjøpekraft. Dette er en vond spiral.

Det jobbes nå med mange tiltak, og et av de viktigste er å sikre gode skoler. Det sikrer at unge folk blir, og kommer til regionen vår; fra inn- og utland. Skoletilbud er et fundament for at vi har framtidige ildsjeler, deltakere, arbeidstakere, arbeidsskapere og kjøpekraft i det lokale næringslivet. Vi må satse sammen. Vi må støtte opp om hverandres tiltak og komme hverandre til unnsetning. Si ja til et møte med en potensiell ny kunde, si ja til et forslag du ikke har vurdert tidligere, si ja til et nytt samarbeid. Spill hverandre god!

UiT har hørt oss og nå satser de! Bruk UiT sine åpne dager denne uken til å vis at du også er med på satsningen. Om det er for deg selv, dine barn, barnebarn eller arbeidstakere; vis at du bryr deg! Vi må stå sammen som lokalsamfunn og støtte opp om dette grunnfundamentet for at det skal komme flere og bedre tilbud. Det er nå vi har sjansen!

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet