Vil du være med på å påvirke utviklingen av Sør-Varanger og Øst-Finnmark?

Ønsker du å jobbe med kommunikasjon, innovasjon og utvikling i en av landets mest spennende kommuner?

Grensekommunen Sør-Varanger står som alle andre distriktskommuner ovenfor utfordringer knyttet til fraflytting. Sør-Varanger kan by på variert natur, nye skoler og barnehager, et rikt fritidstilbud og vennlige folk, likevel klarer vi ikke holde på vår viktigste resurs: Menneskene som bor her.

Hvordan skal vi sørge for at folk ønsker å bosette seg her, etablere bedrift her, kan ta høyere utdanning her og trives? Dèt er spørsmålene vi jobber med å svare på og finne løsninger til i Sør-Varanger Utvikling.

Se sprenggrenser.no for mer informasjon om Sør-Varanger.

Arbeidsoppgaver du får vil blant annet være:

 • knyttet til markedsføring og kommunikasjon av Sør-Varanger Utviklings merkevarer
 • daglig oppfølging og oppdatering av nettsidene kirkenes.no, sprenggrenser.no og icekirkenes.no
 • daglig oppfølging og oppdatering av våre kanaler i sosiale medier
 • administrative oppgaver knyttet til intern drift
 • prosjektledelse for prosjekter knyttet til rekruttering, entreprenørskap og kompetanseheving.  
 • planlegging og gjennomføring av lokale arrangement.
 • behandling av søknader om tilskudd

Vi søker deg som:

 • har interesse for å bidra til å skape aktivitet, vekst og utvikling i lokalsamfunn
 • er kreativ og evner å se løsninger
 • liker å jobbe utadrettet og i samarbeid med andre
 • har utdanning innen kommunikasjon, entreprenørskap, innovasjon, forretningsutvikling og/eller ledelse
 • er god til å ordlegge deg muntlig og skriftlig
 • har god kjennskap til å drive markedsføring og annonsering i sosiale medier
 • har kjennskap til publisering for nett, fortrinnsvis WordPress og Wix.
 • kjennskap til andre digitale verktøy som Teams, Visma og digitale arkivsystemer er en fordel, men ikke et krav.

Vi kan tilby:

 • en unik jobbmulighet i Øst-Finnmark
 • spennende og varierende arbeidsoppgaver
 • gode kollegaer
 • et arbeidsmiljø hvor innovasjon og endringsvilje står sterkt
 • alle fordeler som kommer med å jobbe i landets nordligste fylke
 • lønn etter avtale

Om Sør-Varanger Utvikling:

Sør-Varanger Utvikling (SVU) er Sør-Varanger kommunes omstillingsselskap og er 100% eid av Sør-Varanger kommune. Selskapet ble etablert i 2016. Sør-Varanger Utviklings arbeid skal rettes mot å nå tre hovedmål: 

 • Bidra til å utvikle og sikre 300 arbeidsplasser i Sør-Varanger 
 • Bidra til økt robusthet i næringslivet 
 • Bidra til bærekraftig verdiskapning 

Noen av de største prosjektene vi jobber med er innovasjons- og entreprenørskapskonseptet ICE, herunder ICE innovasjonsfestival, som har som mål å bli landsdelens største. Vi har prosjektledelsen for Kompetensepilot Øst-Finnmark og jobber med styrking av tilbud innenfor høyere utdanning og kompetansehevende tiltak mot næringslivet. Gjennom Spreng Grenser er vi inne i flere forskjellige prosjekter i kommunen knyttet til bolyst, rekruttering og attraktivitet.

SVU-teamet består i dag av fire heltidsansatte og en deltidsansatt, men på grunn av økt aktivitet ønsker vi å styrke staben vår.

For mer info om stillingen ta kontakt med daglig leder Kenneth Stålsett på 958 22 236 eller kenneth@svu.as.

Søknadsfrist: 26. juni

Søknad med CV sendes til: kenneth@svu.as

Tiltredelse: Etter avtale

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet