Prosjekt

Konseptutvikling pubdrift

Prosjekteier

Bugøynes Fiskeriservice AS

Kontaktperson

Gentjan Kryeziu
gentjank@outlook.com

Prosjektperiode

11. mai 2022 – 30. september 2022

Mål

4 nye arbeidsplasser

Vedtak

Opptil kr. 50.000 innvilges til forprosjektet

Målsettingen er at dette skal styrke tilbudet til lokalbefolkning og tilreisende til Bugøynes

Beskrivelse fra søker

Bugøynes Fiskeriservice AS har fått støtte fra Sør-Varanger Utvikling AS til å gjennomføre et forprosjekt for konseptutvikling av pubdrift på Egnebuloftet på Bugøynes. Selskapet har i perioden oktober 2020 til desember 2021 gjennomført forstudier og forprosjekt for etablering av egnebusentral på Bugøynes. Dette har medført at selskapet i 2021 gjennomførte sitt første driftsår med å tilby fiskere i Varanger regionen tjenester innen lineegning og vedlikehold av liner. Selskapet hadde ved utgangen av år 2021 gjennomført investeringer, gjennomført rekruttering og opplæring av 12 ansatte. I forprosjektet som nå er finansiert opp skal Bugøynes Fiskeriservice AS gjennomføre en konseptvurdering i forhold til om lokalene i andre etasje kan benyttes til pubdrift. Målsettingen er at dette skal styrke tilbudet til lokalbefolkning og tilreisende til Bugøynes.

Mer om Bugøynes Fiskeriservice AS

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet