Fantastiske nyheter for Sør-Varanger og Øst-Finnmark 

Direktoratet for Høyere utdanning og kompetanse har innvilget 4 millioner til etablering av Øst-Finnmark kunnskapssenter (ØFK). Med Sør-Varanger Utvikling (SVU) i spissen går Sør-Varanger-, Tana- og Vadsø kommune, samt Troms og Finnmark fylkeskommune, sammen om drift og utvikling av senteret. ØFK skal være motor, megler og møteplass for mennesker og bedrifter i regionen som ønsker å øke sin kompetanse. Kunnskapssenteret skal være en pådriver for å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i arbeids- og næringsliv gjennom å avdekke kompetansebehov, mobilisere lokalt/ regionalt arbeidsliv, rekruttere studenter og være med på å legge til rette for fleksible studieløp rigget etter lokale behov. ØFK skal også være en pådriver for å trekke kompetanse til regionen og sette kompetanse og utvikling sammen, slik at det får en samfunnsutviklende rolle i regionen vår. For SVU sin del er dette en stor milepæl, da fokuset på utdanningstilbud er helt sentralt for å holde på- og trekke til seg – unge mennesker til regionen.  Næringslivet, og offentlige institusjoner, vil nyte godt av å ha tilgang på kompetanseheving, rekrutteringsarenaer og muligheter for etterutdanning. Et slikt tilbud vil være med å styrke satsningen i regionen og tette et tydelig gap. Vi ser stort behov for særskilte tiltak for å rekruttere studenter, da det ikke er noen sterk tradisjon for høyere utdanning i regionen vår. SVU ønsker å bygge videre på de arenaer vi har, samt skape nye arenaer for erfaringsutveksling, kompetanseutvikling, entreprenørskap og innovasjon 

Det er bred tilslutning til denne satsningen der Troms og Finnmark Fylkeskommune har vært helt sentral; men like viktig er det at Øst-Finnmarkrådet, Vardø næringsforening, Vadsø næringsforening, Sapmi næringshage, Orinor, Nordkyn Næringsforening, Linken næringshage, Kirkenes næringsforening, Hermetikken kulturnæringshage, Vadsø studiesenter, Tana studiesenter, Nibio, NHO Arktis, NTNU UiT, CHNL og Fagskolen i Nord har inngått samarbeidsavtale med ØFK.  

Vi tror dette vil ha en enorm ringvirkning for regionen vår og har allerede gjort oss noen erfaringer gjennom Kompetansepilotprosjektet «Høyere Utdanning Sør-Varanger» (HUSV). Gjennom HUSV har vi prøvd ut ulike modeller for tilpasset utdanning og er i gang flere spennende utviklingsprosjekter med fokus på utdanning og utvikling i samspill. Disse erfaringene tas med i det videre arbeidet med mål om å tilføre Øst-Finnmark både kompetanse og mennesker.  

En fornøyd Nina Greiner Iversen, prosjektleder for Høyere Utdanning Sør-Varanger i Sør-Varanger Utvikling.

Les mer i lenkene under:

Regjeringa fordeler 184 millionar til desentraliserte utdanningar – regjeringen.no 

Midlene til desentral utdanning er fordelt. Disse får støtte (khrono.no) 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet