Prosjekt

Barel omstilling

Prosjekteier

Barel AS

Kontaktperson

Bård Gamnes

Prosjektperiode

1. august 2022 – 31. desember 2022

Mål

Opptil 10 nye arbeidsplasser

Vedtak

Kr. 416.000,- til forprosjekt

Barel opplever stor vekst og stor etterspørsel etter produktene vi lager på tvers av alle kundesegmenter. Vi har allerede i dag behov for økt kapasitet, og med økt etterspørsel vil dette behovet bli større fremover.

Beskrivelse fra søker

Barel opplever stor vekst og stor etterspørsel etter produktene vi lager på tvers av alle kundesegmenter. Vi har allerede i dag behov for økt kapasitet, og med økt etterspørsel vil dette behovet bli større fremover. Det vil være vanskelig å produsere nok med dagens produksjonsoppsett, og Barel ønsker derfor å se på økt automatisering av produksjon og nye produksjonsløsninger. Forprosjektet skal konkretisere disse behovene og kartlegge og estimere investeringsbehovene for de neste årene. Leveransene i forprosjektet er oppsummert som følger:
  • Analysere dagens situasjon og konkretisere behovene fremover
  • Analyse av ulike konsepter for automatisering og nye produksjonslinjer, inklusive maskinpark, bygningsmasse og prosessflyt
  • Valg av konsept og konkretisering av dette, inkludert estimering av kostnader
  • Eventuelt utarbeide grunnlag for reguleringsarbeid og klargjøring av grunnlag for anskaffelser
Forprosjektet løper fra august til desember 2022. Forventet oppstart hovedprosjekt januar 2023 hvis forprosjekt finner egnet løsning.

Mer om Barel AS

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet